KMO-zone De Hutten, Berlaar

Bouwen aan een mooie toekomst

De gloednieuwe KMO-zone De Hutten langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar krijgt verder vorm. Samen met de gemeente Berlaar streeft IGEMO als ontwikkelaar naar een duurzame ontwikkeling met aandacht voor water, natuur en mobiliteit. Het bedrijventerrein bestaat uit 28 loten van 680 tot 3950 m² bebouwbare oppervlakte. Ontdek op deze pagina alle informatie over de percelen, prijzen, nuttige documenten,… en stel je kandidaat!

Uitgiftebeleid

De gemeente Berlaar en IGEMO streven de ambitie na om met het bedrijventerrein De Hutten een kwaliteitsvol bedrijventerrein te realiseren.
De verkoop van de percelen nijverheidsgrond gebeurt aan de hand van een uitgiftebeleid op grond waarvan kandidaat-kopers binnen het bedrijventerrein worden geselecteerd en een ontwerpdossier kunnen indienen dat door IGEMO al dan niet zal worden goedgekeurd, waarna een verkoopovereenkomst wordt ondertekend en vervolgens een notariële akte wordt verleden. Een dergelijk uitgiftebeleid heeft het voordeel van duidelijkheid over de te nemen stappen én de beoordelingscriteria.

Doe de duurzaamheidscheck

Duurzaamheid, dat zit in het DNA van IGEMO. Daarom geven we bij de ontwikkeling van deze KMO-zone extra aandacht aan een ecologische en groene toekomst. Zo is er aandacht voor het ruimtegebruik, de gebruikte materialen, energie, water, gezondheid, afval, mobiliteit,… Via onderstaande duurzaamheidscheck weet je als potentiële koper waar je op dient te letten bij jouw kandidatuur.

Herbeleef de presentatie gegevens tijdens de infoavond van 30 april 2024 hier.

Contacteer ons