Bouwgronden

Westzavelland

Willebroek

Bouwgrond voor open bebouwing met een perceelsoppervlakte van 704 m² en een bebouwbare oppervlakte van 167 m²