IGEMO organiseert, samen met gemeente Willebroek en Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek op 27 april 2023 een interactieve inspiratieavond voor alle geïnteresseerden die mee willen bouwen aan de nieuwe toekomst van de kerk in Tisselt. Hieronder vind je alle informatie over deze avond.

Op 10 maart 2022 gingen we samen met de inwoners van Tisselt op zoek naar een toekomst voor de tegelfabriek Rottiers en de Melkerij Sint-Jan. Een gezellige avond, waarbij naast een aantal bezorgdheden, ook heel wat ideeën naar boven kwamen. Met deze ideeën is IGEMO samen met de gemeente Willebroek aan de slag gegaan.

Nieuwe toekomst

Vervolgens werd er op 29 november 2022 een informatieavond georganiseerd voor het verdere traject van de herbestemming van deze twee sites maar ook de nieuwe toekomst van de Sint-Jan-de-Doperkerk in Tisselt. De gemeente Willebroek en de Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek hebben immers aan IGEMO gevraagd om ook een traject op te starten voor de herbestemming van deze site. Ook dit kadert in de heropwaardering van de dorpskern in Tisselt.

De kerk in T(h)isselt in lang verleden tijden

Om die reden organiseren gemeente Willebroek, Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek en IGEMO een interactieve inspiratieavond voor alle geïnteresseerden die mee willen bouwen aan de nieuwe toekomst van de kerk in Tisselt. Heb jij een tof idee voor de kerk? Zijn er ruimtelijke noden waarvoor de kerk misschien een oplossing kan bieden? Of wil je meedenken en geïnspireerd worden door andere buurtbewoners? Dan ben je van harte welkom op onze interactieve inspiratieavond!

Na een korte inleiding, gaan we samen aan de slag met jullie ideeën.

Praktisch informatie:

Datum: donderdag 27 april van 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Kerk Sint-Jan-de-Doper, Blaasveldstraat 19 te Tisselt

Verloop van de avond:

19.30 uur: onthaal

20.00 uur: welkomstwoord

20.15 uur: interactieve gesprekken

21.30 uur: nabeschouwing en vragen

22.00 uur: einde

Inschrijven voor de inspiratieavond is verplicht tot en met 23 april 2023 en kan je doen door hier te klikken: https://igemo.typeform.com/to/cv0cso84.