Elk jaar aan het begin van de zomer, publiceert Statbel de cijfers over verkeersongevallen en -slachtoffers. Wij doken voor u in de cijfers om te zien wat we kunnen leren over de verkeersveiligheid in Regio Rivierenland.

Stijging verkeersongevallen met lichtgewonden

Uit de onderstaande figuur leren we dat over de jaren heen, het aantal ongevallen met doden en gewonden gestaag daalt, met een dip in de periode van de Corona-pandemie. Terwijl de ongevallen met zwaargewonden niet helemaal terugkeren tot het niveau van voor Corona, nemen vooral de ongevallen met lichtgewonden sterk toe. Ook het aantal ongevallen met doden zit terug op een zorgwekkend niveau.

verkeersongevallen;Regio Rivierenland;gewonden;doden
Aantal verkeersongevallen met doden en gewonden in Regio Rivierenland (2015-2022)

Is trend er ook in Vlaanderen en in de provincie Antwerpen?

Wanneer we vergelijken met de evolutie in het Vlaams Gewest en in de Provincie Antwerpen, dan zien we gelijkaardige tendensen, die weliswaar sterker aanwezig zijn in Regio Rivierenland.

verkeersongevallen;Rivierenland;Provincie Antwerpen;VlaamsGewest
Index ongevallen met doden en gewonden,
vergelijking Rivierenland, Provincie Antwerpen en Vlaams Gewest (2015-2022)

Het effect van toegenomen fietsverkeer

Uit analyses die op grotere schaal gemaakt worden, komt telkens naar voren dat de fiets als vervoermiddel aan belang wint, maar daarbij stijgt dus ook het risico van ongevallen. Vooral in het aantal lichtgewonden is deze tendens sterk zichtbaar. Dat toegenomen aandeel van fietsers in het aantal lichtgewonden is ook in Regio Rivierenland heel duidelijk vast te stellen, zoals blijkt uit de onderstaande figuur.

lichtgewonden;verkeersslachtoffers;vervoermiddel;Rivierenland
Aantal lichtgewonden bij verkeersongevallen in Regio Rivierenland, naar vervoersmiddel (2015-2022)

Ook in het aantal verkeersdoden en zwaargewonde verkeersslachtoffers zijn fietsers sterk vertegenwoordigd.

Zijn het de speed pedelecs?

Het antwoord is: neen. Uit de onderstaande figuur blijkt dat er wel een stijgende tendens is in het aantal verkeersslachtoffers die met een speed pedelec rijden, maar hun aandeel is te beperkt om van betekenis te zijn. Het aantal slachtoffers die met een gewone elektrische fietsen (tot 25 km/u) rijden, is echter wel sterk gegroeid. Dat is een vanzelfsprekend gevolg van het feit dat elektrisch fietsen sterk in de lift zit.

verkeersslachtoffers;fietsers;fietsen;Rivierenland
Aantal verkeersslachtoffers naar type fiets, Regio Rivierenland 2015-2022

Tot slot

De bovenstaande analyses doen geen uitspraken over de oorzaken van verkeersongevallen of over wie in fout is. We kunnen wel besluiten dat we allemaal alert moeten blijven voor het toegenomen aantal fietsers in het verkeer. Dat geldt zowel voor fietsers zelf, die hun veiligheid ernstig moeten nemen, voor wegbeheerders die moeten zorgen voor veilige infrastructuur, als voor andere weggebruikers. Die moeten zich nog meer dan vroeger bewust zijn van de kwetsbaarheid van fietsers.