Jaarlijks, rond deze periode, publiceert Statbel de statistieken rond de verkeersveiligheid in België. Het expertenteam mobiliteit van IGEMO dook in de cijfers en haalde er enkele interessante vaststellingen uit. Zo waren er in België minder verkeersdoden in 2021 dan in 2019. De oorzaak van deze trend vonden we vooral terug in het eerste deel van het jaar, toen het publieke leven nog op gang moest komen (na de COVID-crisis).

Verkeersveiligheid in Rivierenland: beter dan het Vlaamse gemiddelde

In de regio Rivierenland evolueert de verkeersveiligheid gunstiger dan in Vlaanderen (als geheel) en dan in de provincie Antwerpen. De Index 2015 voor Rivierenland staat op 0,76 in 2021. Dat betekent dat er in 2021 maar liefst 24% minder ongevallen met doden en gewonden waren dan in 2015.

Opvallend is dat de cijfers binnen de bebouwde kom minder rooskleurig zijn. Daar staat de Index 2015 voor Rivierenland in 2021 slechts op 0,86. In de Provincie Antwerpen is er binnen de bebouwde kom zelfs sprake van een stijging met 1% t.o.v. 2015.

De verkeersveiligheid in Rivierenland in cijfers.

Doden en gewonden

Meer slecht nieuws is dat er in 2021 nog steeds 12 verkeersdoden te betreuren vielen op de Rivierenlandse wegen (wanneer we meetellen wie binnen de 30 dagen overleden is). In 2019 waren het er 13 (inclusief wie binnen de 30 dagen overleden is). Daarvan vielen er respectievelijk 7 en 6 op gemeentewegen. In het aantal licht- en zwaargewonden zit wel een duidelijk dalende trend.

De verkeersveiligheid in Rivierenland in cijfers.