“Het initiatief voor de uitrol van deelsystemen voor mobiliteit ligt bij de vervoersregio’s.” Die knoop werd afgelopen donderdag (12 januari 2023) doorgehakt door dhr. Filip Boelaert, Administrateur-generaal bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) in de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement, in aanwezigheid van Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Wat betekent dit nu concreet? Het voorziene budget voor deelsystemen zoals fietsdelen vanuit ‘Vervoer Op Maat’ zal ten laatste vanaf juli 2023 ter beschikking worden gesteld van de vervoersregio’s. Zo wordt hen financiële slagkracht gegeven om zelf de nodige initiatieven te nemen.

Ivan Blauwhoff, voorzitter van de RvB van IGEMO, maakt kennis met de e-bikes van Donkey Republic

Voor de regio Rivierenland betekent dit dat de Vlaamse overheid bijdraagt aan de investering om deelfietsen te plaatsen. De middelen die daartoe voorzien zijn in ‘Vervoer Op Maat’ (VOM) – het zogenaamde VOM-budget – zullen ter beschikking gesteld worden van de vervoerregio.

De Administrateur-generaal verduidelijkte dat er voor de vervoersregio’s verschillende opties zijn:

  • De keuze om samen te werken met het bestaande contract voor elektrische deelfietsen van Lantis
  • Het inschakelen van een intercommunale met een bestaand contract en daarmee samenwerken
  • Het aanduiden van een penhouder die de aanbesteding uitwerkt voor de volledige vervoersregio

Het zijn de vervoerregioraden die kiezen en beslissen over welk deelsysteem of -model het best voor de regio werkt.

Wil je de commissievergadering herbekijken? Dat kan via de volgende link (vanaf 48.40).