Onze regionale samenwerking rond vrachtwagenparkeren is gehonoreerd als een regionaal doorbraaktraject van het Labo Regiovorming. Dat biedt de steden en gemeenten van de regio Rivierenland de mogelijkheid om oplossingen te zoeken rond deze problematiek, samen met partners van andere overheden en partners van het bedrijfsleven.

Vrachtwagenparkeren is al geruime tijd een bezorgdheid van de lokale besturen, inwoners en bedrijven van Rivierenland. Het parkeren van vrachtwagens leidt immers op vele plaatsen tot hinder, ergernis en zelfs tot onveilige situaties.

Economisch belang van vrachtverkeer

Het verbieden van vrachtwagenparkeren lijkt een voor de hand liggende oplossing. Helaas is een tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens allesbehalve goed. Voor de verdere economische ontwikkeling van Rivierenland is voldoende mogelijkheid tot vrachtwagenparkeren namelijk noodzakelijk.

Het economische belang van logistiek is niet te onderschatten. 4,4% van het totale aantal jobs in Vlaanderen zit in die sector. Tussen 2015 en 2040 verwacht het Federaal Planbureau bovendien een groei van 25% in tonkilometer. Het is dus absoluut nodig om hiervoor een oplossing te vinden.

groei ingeschreven vrachtvoertuigen; logistiek; Regio Rivierenland
Tussen 2014 en 2021 groeide het aantal ingeschreven vrachtvoertuigen in de regio Rivierenland met 28,5%. Bron: Statbel, bewerking IGEMO.

Samenwerking is dé sleutel voor vrachtwagenparkeren

Steden en gemeenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het oplossen van de problematiek rond vrachtwagenparkeren. Ook andere wegbeheerders en bedrijven dragen een grote verantwoordelijkheid. Steden en gemeenten kunnen echter wel het initiatief nemen en de andere betrokkenen tot samenwerking brengen.

Het spreekt voor zich dat niet elke stad of gemeente dit probleem individueel aanpakt. Ook zij moeten onderling samenwerken. Zo hebben verschillende gemeenten binnen de regio Rivierenland zich al bereid verklaard om deze uitdaging samen aan te gaan.

Ondersteuning als doorbraaktraject Regiovorming

Het Labo Regiovorming honoreert de wil om samen een oplossing te vinden voor het vrachtwagenparkeren. Het biedt daarvoor een financiële ondersteuning van 25.000 euro. Het Labo Regiovorming is in het leven geroepen door de Vlaamse Regering, samen met de beslissing over de afbakening van de referentieregio’s en het verdere verloop van het traject regiovorming.

Het Labo was op zoek naar regio’s of subregio’s, waarvan de lokale besturen klaar zijn om samen strategische doorbraken te realiseren, samen met regionale krachten (in ons geval ondernemingen) en andere overheidsinstanties die zich mee willen aligneren op de regionale dynamiek rond vrachtwagenparkeren.

Vrachtwagenparkeren: verwachte resultaten

Die ondersteuning geeft IGEMO de mogelijkheid om een inventarisatie te maken van potentiële locaties voor vrachtwagenparkeren, een behoeftenbevraging en marktonderzoek te doen en de mogelijkheden tot beheer en financiering in een plan te gieten. Tegen einde september 2023 worden de resultaten verwacht.

Vrachtwagenparkeren; fietssnelweg; logistiek