Duaal leren

Er beweegt wat op de onderwijsmarkt in onze regio. Heel wat initiatieven zien het levenslicht. Zo is IGEMO voorzitter van het vernieuwde Provinciaal Overlegforum (POF) Duaal Leren en zet ze mee haar schouders onder het Centraal Meldpunt. Onder het motto ‘werken en leren in een topregio’, willen deze regionale initiatieven jongeren ondersteunen en begeleiden op het juiste moment in hun schoolcarrière.

Provinciaal Overlegforum Duaal Leren

Duaal leren biedt jongeren het beste van beide werelden: werken en leren. Het decreet betreffende duaal leren (van 30 maart 2018) voorziet in de oprichting van een overlegforum. In de provincie Antwerpen zijn er drie erkende overlegfora, waaronder het overlegforum Rivierenland (arrondissement Mechelen).

Het overlegforum is samengesteld uit aanbieders van duaal leren, afgevaardigden van het CLB, sociale partners, het RTC, OCMW’s, VDAB, Syntra en Departement Onderwijs & Vorming en de organisatoren. In haar hoedanigheid van het regionaal samenwerkingsverband, wordt het voorzitterschap waargenomen door IGEMO.

Centraal Meldpunt

Het Centraal Meldpunt is ambitieus project tegen vroegtijdige schooluitval voor alle secundaire scholen in de regio. Doelstelling van het meldpunt is om ongekwalificeerde uitstroom in de regio te verminderen. Het CMP fungeert als gemeenschappelijk aanspreekpunt en expertisecentrum voor alle CLB’s van de regio.

In de opstartfase, die loopt tot eind dit jaar, wordt het project gefinancierd door IGEMO, stad Mechelen, het vrij CLB Het Kompas Mechelen en CLB GO! Mechelen.

Kansen benutten door regionale aanpak

Deze regionale onderwijsinitiatieven willen jongeren begeleiden op maat en op het juiste moment in hun schoolcarrière. Zo willen we op regionale schaal vroegtijdige schooluitval verminderen en duaal leren toegankelijk maken.

Dankzij de regionale aanpak van het CMP slippen jongeren, die binnen de regio van school wisselen, niet door de mazen van het net. Het POF Duaal Leren zorgt dan weer voor een evenwichtig, regionaal aanbod van trajecten.

Contact

Mara Piessens
Projectmanager
mara.piessens@igemo.be
+32 15 28 60 22
+32 485 41 62 08