Aanwijzend schatter kadastraal inkomen

Eenmaal per jaar valt de onroerende voorheffing in de bus bij woningeigenaars. Die voorheffing is gebaseerd op het kadastraal inkomen (KI). Het KI is geen echt inkomen, maar een fictief inkomen dat overeenstemt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat het onroerend goed zijn eigenaar zou opbrengen als je het verhuurt. Dat bedrag is gekoppeld aan een referentietijdstip. Tot op vandaag is dat referentietijdstip 1 januari 1975. Maar verbouwingen zorgen vaak voor een waardestijging bij woningen en die wordt niet altijd correct weergegeven in de onroerende voorheffing.

Erfenis

Met het vastgelegde referentietijdstip op 1 januari 1975 ontstaan er immers vertekeningen in het kadastraal inkomen (en dus de jaarlijkse onroerende voorheffing) door verschillende oorzaken:

  • Eigenaars zijn niet bekend met de aangifteplicht van wijzigingen.
  • Eigenaars doen hun aangifte van verbouwingen (al dan niet bewust) te laat of helemaal niet.
  • Het actualiseren van de kadastrale inkomens wordt niet meer systematisch doorgevoerd.
  • Schattingen worden gedaan op basis van plannen en dat strookt vaak niet meer met de werkelijke situatie.

Voor lokale besturen kan het dus interessant zijn om de belastbare basis van het kadastraal inkomen te laten herschatten. IGEMO kan u ondersteunen met die vertekening uit het verleden met behulp van haar dienstverlening als aanwijzend schatter voor het kadastraal inkomen.

Eerste lijn naar het kadaster

Door het aanduiden van een aanwijzend schatter wordt die persoon verantwoordelijk voor het ondertekenen van de lijsten van geschatte en herschatte KI’s of zelfs het werk van het kadaster faciliteert door voorbereidend werk te doen. De schatting zelf loopt steeds via het kadaster maar door informatiedeling wordt een realistische schatting van het KI bevorderd.

En dat heeft natuurlijk voordelen voor het lokale bestuur:

  • Inkomsten voor lokale besturen stijgen, waardoor de gemeentelijke opcentiemen op termijn kunnen dalen of er ontstaat meer ruimte voor ander beleid.
  • Eigenaars van gelijkaardige woningen betalen op die manier evenveel. Een gunstig effect op ongelijkheid en billijk

Gemeentes Berlaar, Putte en Sint-Katelijne-Waver maken al gebruik van deze dienstverlening. Interesse of meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op.

Contact

Tom Smets
Projectmanager
tom.smets@igemo.be
+32 15 79 39 82