IGEMO organiseert de workshop 'Europese subsidies voor klimaatambities'
Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn.

De klimaatverandering is dé allesomvattende uitdaging van onze tijd. Tien jaar geleden was deze uitspraak nog voer voor debat, maar sinds het klimaatakkoord van Parijs (eind 2015) zijn de neuzen, in Europa alvast, steeds meer in dezelfde richting van een ambitieus klimaatbeleid gaan staan.

Met de EU Green Deal heeft de Europese Commissie de ambitie gesteld om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken in 2050 en zo een wereldwijde voortrekkersrol in de strijd tegen de klimaatverandering op te nemen. De uitdaging is gigantisch, de tijd relatief kort. Bovendien: wie gaat de rekening betalen?

Europa stelt in het meerjarenbudget 2021-2027 astronomische bedragen in het vooruitzicht om de groene transitie te realiseren, maar hoe kan ook uw organisatie daarvan profiteren? En wat komt er allemaal bij kijken?

In deze workshop, georganiseerd door IGEMO in het kader van het PentaHelix-project, zetten we u op weg in de wirwar van Europese subsidies en geven we u handvaten om te starten aan een Europees project. Zo kan uw goed idee met Europese financiering mee de oplossing worden voor de klimaatuitdaging.

Deze workshop is gericht op stakeholders in de brede zin van het woord: bedrijven, middenveldorganisaties, onderwijsinstellingen, lokale besturen en anderen kunnen aansluiten. De agenda is interessant voor deelnemers met en zonder ervaring in Europese projecten.

Agendapunten tijdens deze workshop

 • 9.30u: Inleiding door Bert Serneels (projectmanager klimaat bij IGEMO) rond de Europese klimaatambities en hoe IGEMO die, via het PentaHelix-project, lokaal en regionaal vertaalt.
 • 9.45u: Europese subsidies voor klimaatambities: welke projecten kunnen de komende jaren in aanmerking komen voor welke middelen?
  Hanne Witters en Vicky Leloup van de dienst Europa van Provincie Antwerpen geven een overzicht van de aankomende calls in verschillende Europese subsidiefondsen.
 • 10.15u: Deelnemen aan een Europees project: hoe raak je erbij betrokken? Wat komt er praktisch bij kijken? Hoe vind je partners?
  Inne Peersman (clusterdirecteur bij IGEMO) licht toe hoe een Europese projectaanvraag in de praktijk werkt. Ze geeft ook praktische tips.

  10.45u: pauze

 • 11.00u: Testimonial van een Europese PentaHelix-partner: hoe helpt het Europees project hun klimaatdoelstellingen realiseren?
 • 11.15u: Thematische break-out room 1: het woord is aan de deelnemers!
  Wissel ideeën uit en vind mogelijke samenwerkingen. Als deelnemer gaat u in dialoog met elkaar en onze experten rond concrete projectideeën of thema’s waarrond u projecten wil opzetten.
 • 11.45u: Thematische break-out room 2: wissel ideeën uit rond een tweede thema.
 • 12.15u: Plenaire conclusies en einde workshop.

Inschrijven voor de workshop

U kunt zich inschrijven door HIER te klikken.

We vragen u daarbij aan te geven in welke thema’s u bijzondere interesse heeft en of u al concrete projecten in gedachten heeft. Op die manier kunnen we u met de juiste partners in contact brengen.

De workshop zal online doorgaan. U ontvangt tijdig een deelnamelink van ons.

Kunt u niet deelnemen, maar bent u wel geïnteresseerd? Schrijf u in via de onderstaande link en dan krijgt u achteraf een verslag van de workshop toegestuurd.

Hebt u vragen of opmerkingen?

Neem dan even contact op met:
Bert Serneels
Projectmanager IGEMO
bert.serneels@igemo.be
+32 15 79 82 14

Het logo van IGEMO
Het logo van PentaHelix
Het logo van Provincie Antwerpen

Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van het PentaHelix-project.
Dat is een Horizon 2020-project, waarin IGEMO voor zeven gemeenten in de regio Rivierenland klimaatactieplannen opstelt en uitvoert, in samenwerking met belanghebbenden. We organiseren lokale stuurgroepen met burgers, bedrijven, verenigingen, onderzoekers en lokale besturen. Samen bepalen we acties, die een positieve impact hebben op het klimaatbeleid in de gemeente. Deze actie gaan over een brede reeks klimaatthema’s, zoals mobiliteit, wonen en renovatie, hernieuwbare energie, groenblauwe netwerken, duurzaam ondernemen en lokale circulaire consumptie.

De PentaHelix-methodiek wordt in Vlaanderen ook toegepast door de West-Vlaamse intercommunale WVI, alsook in Spanje, Kroatië, Letland en Noorwegen. Op www.pentahelix.eu vindt u meer informatie, zoals een klimaatforum, waarop u best practices en uitdagingen rond het opstellen en uitvoeren van lokale klimaatmaatregelen kunt delen met Europese stakeholders. U vindt er bovendien een bibliotheek met interessante documenten, zoals een klimaatcommunicatiegids, een stappenplan om de PentaHelix-methodiek te implementeren en een hele reeks klimaatactieplannen uit andere landen. Vergeet u zich zeker niet in te schrijven op de nieuwsbrief, de Linked-In pagina Facebook en Twitter-account te volgen.