In 1798 brak de Boerenkrijg los in onze contreien. Het was een opstand van de landelijke bevolking tegen het Franse bewind in de Zuidelijke Nederlanden. Ook in onze regio werd 225 jaar geleden hevig gestreden en dat herdenken we. In Rivierenland kun je dit jaar vier tentoonstellingen bezoeken over de Boerenkrijg. Zowel Puurs-Sint-Amands, Bornem als Willebroek duiken in het verleden en brengen hun lokale verhalen. Een rondreizende expo vertelt het grote verhaal van deze turbulente periode. Wandel- en fietstochten, filmvertoningen en fakkeltochten brengen verdere variatie in het uitgebreide aanbod.

Gevecht te Meerhout – © KIK-IRPA, Brussel, cliché M183392

Roadshow

We voorzien een rondreizende expo die in zes panelen een overkoepelend beeld schetst van de Boerenkrijg. Hoe zagen onze contreien eruit binnen het (nieuwe) Franse rijk? Wat waren de oorzaken van het ongenoegen en waarom barstte de bom? Deze vragen en meer worden op een toegankelijke en grafisch aantrekkelijke manier uitgelegd. De panelen zijn complimentair met de lokale tentoonstellingen die elk hun eigen nadrukken leggen.

Lokaal aanbod

Gemeenten Puurs-Sint-Amands, Bornem en Willebroek vieren mee 225 jaar Boerenkrijg. Met tentoonstellingen, een hulde aan één van de hoofdrolspelers, speciale wandel- en fietstochten,… is er voor elk wat wils tussen mei en december 2023. Kom deze turbulente tijd ontdekken gedurende de rest van het jaar.

Via bovenstaande QR-code kan je de brochure met het volledige aanbod downloaden.

Klik op de volgende link voor de regionale brochure met het volledige aanbod.

Dit aanbod werd mogelijk gemaakt door een samenwerking van Culturele Erfgoedcel Rivier&Land (IGEMO), Gemeente Puurs-Sint-Amands, Gemeente Bornem, Gemeente Willebroek, Heemkundige kring Heverstam en Vaertlinck en Erfgoed Vlaanderen.