Nu koolstofarme en zero-emissievoertuigen steeds meer de norm worden, willen ook lokale besturen hun wagenpark vergroenen. Daartoe richtten de streekintercommunales gezamenlijk een aankoopcentrale duurzame voertuigen op. Die aankoopcentrale publiceerde nu het bestek duurzame voertuigen.

Duurzame voertuigen; klimaat; wagenpark
De dienstverlening is gericht op lokale besturen, zoals de politiezones.

Een uitgebreid bestek en ruime dienstverlening

Lokale besturen maken gebruik van allerlei voertuigen: van personenwagens over veegwagens tot busjes en zelfs vrachtwagens. Meestal gaat het niet om standaarduitvoeringen, maar zijn deze voertuigen voorzien van signalisatie, bijzondere bestickering, kranen, etc.

Omdat het over zo’n divers aanbod aan duurzame voertuigen gaat, pakt de aankoopcentrale uit met een heel uitgebreid bestek, dat onderverdeeld is in 64 subpercelen. Door samen te werken, garanderen de streekintercommunales de nodige schaal. Zo hopen ze de meest interessante voorwaarden en kortingen te bedingen. Bovendien vermindert de aankoopcentrale ook de administratieve last: er zijn immers géén afzonderlijke bestekken vereist en alles gebeurt via één aanbestedende overheid.

Met het aanbesteden van gespecialiseerde voertuigen stellen de streekintercommunales ook expertise ter beschikking van de gemeenten. Zo begeleiden ze lokale besturen en hun technische diensten bijvoorbeeld in het configureren van duurzame voertuigen naar gelang hun specifieke wensen.

De dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen, maar ook andere doelgroepen worden niet uit het oog verloren. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen eveneens hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale.

Gemeenten aan het stuur

Het hoeft niet te verbazen dat gemeenten en intercommunales kiezen voor duurzame voertuigen. Op die manier willen ze uitvoering geven aan hun doelstellingen op het vlak van klimaat en duurzame ontwikkeling. Vele gemeenten namen de aankoop van groene voertuigen en werktuigen ook op in hun Lokale Klimaatplannen en in hun meerjarenplannen.

Wanneer rijden deze duurzame voertuigen?

Leveranciers krijgen tot 10 december 2021 de tijd om hun offertes voor duurzame voertuigen in te dienen. Daarna is tijd nodig om de offertes te beoordelen, om contracten af te sluiten en om de praktische organisatie te regelen met de gemeenten. De eerste bestellingen en leveringen zullen in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

Volg het reilen en zeilen van de aankoopcentrale op de voet via www.gestroomd.be.

Contact

Sieg Vermeiren
Manager aankoopcentrale duurzame voertuigen
sieg.vermeiren@igemo.be
+32 15 29 47 52
+32 485 55 54 17