De gezamenlijke aankoop van (elektrische) voertuigen is een gewaardeerde dienstverlening, die lokale besturen ontzorgt en de nodige besparingen oplevert. Om hun besturen tegemoet te komen, starten de 11 Vlaamse streekintercommunales daarom een nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen. Middels hun samenwerking garanderen de streekintercommunales de nodige schaal binnen deze nieuwe dienstverlening. Hun verwevenheid met de lokale besturen verzekert ook de nodige nabijheid en betrokkenheid. IGEMO, streekintercommunale van de regio Rivierenland (oftewel het arrondissement Mechelen), zal binnen deze dienstverlening een overkoepelende rol op zich nemen.

De nieuwe aankoopcentrale richt zich vooral op het verduurzamen van de voertuigvloten van gemeenten.
De nieuwe aankoopcentrale richt zich vooral op het verduurzamen van de voertuigvloten van gemeenten.

Aankoopcentrale verduurzaamt voertuigenvloten

De nieuwe dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen. Andere doelgroepen worden echter niet uit het oog verloren. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen eveneens hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale.

De aankoopcentrale biedt vele voordelen

De nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen heeft heel wat voordelen.

  • Allereerst verzekert het kopers van de interessantste voorwaarden en kortingen. Bovendien ontzorgt de aankoopcentrale ook: er zijn immers géén afzonderlijke bestekken vereist en alles gebeurt via één aanbestedende overheid.
  • Daarnaast biedt de aankoopcentrale de kans, om een nichemarkt met duurzame voertuigen op maat van lokale besturen uit te bouwen. Gespecialiseerde technische expertise is immers aanwezig, evenals begeleiding in het configureren naar gelang de specifieke wensen van lokale besturen en hun technische diensten. Zeker voor zware vrachtwagens en specifieke voertuigen (bijvoorbeeld veegwagens) is dit een absolute meerwaarde.
  • Tenslotte heeft het verduurzamen van de voertuigenvloten van lokale besturen een enorm potentieel wat betreft broeikasgasreductie.

Lokale besturen zijn voortrekkers

De elektrificatie van het wagenpark zit op dit moment in een stroomversnelling. De komende jaren zal deze trend alleen maar verder groeien. Naast het verduurzamen van personenwagens is er ook een enorme nood aan het verduurzamen van afvalwagens, bestelwagens, voertuigen voor technische diensten, veegwagens,… De nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen geeft lokale besturen de opportuniteit een voorbeeld- en signaalfunctie op te nemen in de strijd tegen klimaatverandering.

Dit project kadert naadloos binnen de ambities en doelstellingen van de SDG’s. Deze ‘Sustainable Development Goals’, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zijn een reeks doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Ze vormen een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen.

Een opstart gepland voor 2022

De voorbereidingen voor de nieuwe aankoopcentrale zijn volop bezig. De streekintercommunales willen deze dienstverlening vanaf januari 2022 lanceren. Meer details volgen in de maand september. Dan ontdek je wanneer de aankoopcentrale effectief actief is. Ook een startdatum voor het plaatsen van bestellingen volgt in september.

Overkoepelende rol binnen aankoopcentrale voor IGEMO

IGEMO zal in het kader van deze nieuwe dienstverlening een overkoepelende rol op zich nemen. Zo zal het een centrale schakel zijn met betrekking tot personeelsinzet. IGEMO zal ook als ‘opdrachtencentrale’ fungeren binnen dit project.

Vragen? Opmerkingen?

Sieg Vermeiren
Manager aankoopcentrale duurzame voertuigen
sieg.vermeiren@igemo.be
+32 15 29 47 52
+32 485 55 54 17