De regio Rivierenland neemt deel aan een wetenschappelijk onderbouwde dak- en thuislozentelling. Onder impuls van Welzijnskoepel IGEMO investeren CAW Boom Mechelen Lier en 18 lokale besturen sinds dit jaar in de ontwikkeling van een nieuwe ketenaanpak voor dak- en thuisloosheid. De telling is bedoeld om resultaten en inzichten op te leveren, zodoende deze aanpak verder te verfijnen.

Zuid-West-Vlaanderen deed het ons voor…

Fotograaf Eveline van Egdom - Straat Consulaat. Dakloze overnacht in tentje in het park. Mag gratis gebruikt worden (zie https://www.straatconsulaat.nl/persfotos-straat-consulaat-beeldvorming/)
Fotograaf: Eveline van Egdom (EVE) – Straatconsulaat.

Op 29 oktober 2021 voerden het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van KU Leuven (LUCAS), samen met de UC Louvain en W13, een vereniging van 14 OCMW’s uit regio, een point-in-time telling dak- en thuisloosheid uit in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Klik door om hierover meer te weten te komen.

Concreet telden 45 diensten in Zuid-West-Vlaanderen het aantal mensen dat de nacht voordien dak- of thuisloos was. Het waren er in totaal 1.313, van wie 784 thuisloos en 529 dakloos waren. In die groep van 1.313 personen waren er maar liefst 479 dak- of thuisloze kinderen.

W13 en haar regio, die al jaren sterk inzetten op het aanpakken van dak- en thuisloosheid, lanceerden een oproep om, gezien de vastgestelde nood, de inspanningen nog verder te verhogen.

Getuigenis van twee jongeren

Twee getuigenissen rond dak- en thuisloosheid.

Dak- en thuisloosheid binnen de regio Rivierenland

Een sfeerbeeld van de kick-off van de dak- en thuislozentelling Rivierenland 2022.
Een sfeerbeeld van de kick-off van de dak- en thuislozentelling Rivierenland 2022.

Op dinsdag 21 juni was het zover: de kick-off van de dak- en thuislozentelling Rivierenland 2022 vond plaats.

Het was een mooie start! Dirk Van Noten (voorzitter Welzijnskoepel), Polle Polfliet (CAW Boom Mechelen Lier), Evelien Demaerschalk (KU Leuven) en Koen Huyberechts (IGEMO) mochten een dertigtal bereidwillige diensthoofden, schepenen en leidinggevenden van verschillende organisaties verwelkomen.

Op donderdag 8 september, van 10u tot 12u, zullen we voor organisaties die niet aanwezig konden zijn, evenals voor nieuwe geïnteresseerde organisaties, een extra webinar (= digitaal seminarie) organiseren.

Hiermee hopen we nog meer partijen warm te maken om in te stappen in ons traject.

Inschrijven voor dit webinar kan door hier te klikken.

Praktische richtlijnen voor telling dak- en thuisloosheid

Op 19, 22, 26 en 29 september worden vervolgens korte infosessies georganiseerd, tijdens dewelke de praktische kant van de telling wordt toegelicht. Deze sessies vinden telkens plaats tussen 14u en 16u.

Tijdens deze infosessies wordt de vragenlijst van de telling vraag per vraag overlopen. Er wordt ook ruimte voorzien voor de organisatorische voorbereiding op de telling. Specifieke vragen van diensten komen eveneens aan bod.

Deze infosessies gaan fysiek door in het kantoor van CAW Boom Mechelen Lier. Het adres daarvan is: Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen.

Je kan je inschrijven voor één van deze infosessies door hier te klikken.