‘Don’t stop me know, I’m having such a good time’. De bekende quote van Freddie Mercury zou zomaar eens uit de mond van IGEMO-algemeen directeur Peter De Bruyne kunnen komen. Peter vierde begin 2021 zijn zilveren jubileum bij het bedrijf. Al 25 jaar lang zet hij zich met hart en ziel in voor IGEMO en de regio Rivierenland.

In deel 1 van dit tweedelig interview keek Peter nog uitgebreid achteruit. In dit tweede deel richt hij zijn blik vooruit. Peter is helemaal klaar voor de toekomst. De plannen zijn gemaakt. De visie is er. De goesting spat er nog steeds van af.

Peter De Bruyne tijdens de feestelijke heropening van het IGEMO-hoofdkantoor in 2019
Peter De Bruyne tijdens de feestelijke heropening van het IGEMO-hoofdkantoor te Mechelen in 2019.

Wat is het leukste onderdeel van je job als algemeen directeur?

“Mogen dromen en de ruimte krijgen en nemen om deze dromen te realiseren. Mensen zeggen mij wel eens: “25 jaar, dat is niet meer van deze tijd. Hoe hou je dat vol?” Heel eenvoudig: afwisseling, nieuwe expertise en ervaringen en evolutie. Door met heel veel boeiende mensen telkens te mogen werken aan nieuwe dienstverlening en projecten in andere beleidsdomeinen, evenals geconfronteerd te worden met nieuwe problemen en uitdagingen, maar ook successen en ambities, blijf je zeer alert, put je energie en is elke dag anders. De dag dat IGEMO stilstaat, is niet aan mij besteed.”

“Hoe ik het al zo lang volhou? Heel eenvoudig: afwisseling, nieuwe expertise en ervaringen en evolutie. De dag dat IGEMO stilstaat, is niet aan mij besteed.”
Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO

Wat is het minst leuke onderdeel van je job als algemeen directeur?

“Als eindverantwoordelijke word ik –meestal door een burgemeester of schepen– wel eens aangesproken wanneer iets niet goed gaat of niet verloopt naar verwachtingen of volgens afspraak. Dat is een vloekmomentje. Ik moet dan ingrijpen op het proces of in de aanpak en/of de output van medewerkers, terwijl het eigenlijk kriebelt om zelf mee de handen uit de mouwen te steken. Kwaliteit en dienstbaarheid draag ik zelf hoog in het vaandel. Als we daar niet in slagen, kan ik enorm balen.”

Hoe ga je je eigen toekomst en die van IGEMO tegemoet?

“Ik hoop dat ik met heel veel goesting en met dezelfde ambitie mij kan blijven inzetten voor IGEMO en, bijgevolg, de lokale besturen in onze regio. Na 25 jaar en met alle watertjes die we doorzwommen hebben, is IGEMO als het ware ‘mijn kindje’: je bent bezorgd, waakt over de gezondheid en het welbevinden, beleeft af en toe een onrustige of zelfs slapeloze nacht, sakkert en vloekt als dingen fout lopen,… maar finaal zie je het doodgraag. Je beweegt dan ook hemel en aarde om alles goed te laten verlopen.

Wat IGEMO betreft hoop ik twee dingen. Ten eerste dat we kunnen doorgroeien tot een evidente voorkeurspartner van alle aangesloten gemeenten. Ik reken erop de dag nog te mogen meemaken dat de beleidsmakers en ambtenaren in onze gemeenten zonder dralen zeggen: “Een probleem? Een uitdaging? Misschien best eens naar IGEMO bellen om te horen of zij ons kunnen helpen of bijstaan!” Ten tweede zou ik IGEMO graag zien doorgroeien tot het evident samenwerkingsverband voor alle regionale, bovenlokale samenwerkingen, uitdagingen en ambities. Het huis van en voor de regio!”

Peter De Bruyne bij de lancering van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit in 2017,  één van de vele succesvolle projecten in zijn 25-jarige carrière
Peter De Bruyne bij de lancering van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit in 2017,
één van de vele succesvolle projecten in zijn 25-jarige carrière.
Copyright: Vlaamse Overheid, Patrick Vanhopplinus

Je bent van oorsprong niet afkomstig uit de regio Rivierenland. Welke gevoelens geeft deze streek je?

“Ik ben geboren in Temse en opgegroeid in Aartselaar. Bij familiebezoeken doorkruisten mijn ouders dus Klein-Brabant. Na mijn studies heb ik meer dan 10 jaar in Willebroek gewoond. Tussendoor zelfs een korte periode in de binnenstad van Mechelen. En tenslotte ook nog een tijdje in Sint-Amands. Vooral in de beginjaren eindigden toelichtingen op gemeenteraadscommissies, aan colleges voor burgemeester en schepenen en andere vergaderingen steevast –om na te praten– in de plaatselijke cafés. Ook in functie van projecten heb ik nagenoeg alle hoekjes en kantjes van onze gemeenten leren kennen. Als overtuigd regionalist, durf ik luidop te stellen: “ik ben een Rivierenlander!” Ik heb eerlijk gezegd veel meer affiniteit met de regio en haar gemeenten dan met de gemeente waar ik nu al tien jaar woon.”

“Beleef plezier en geluk in het werk! Creëer je eigen dromen, maar vergeet niet regelmatig wat stoom af te laten. Bij tijd en stond een goed feestje!”
Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO

Wat is jouw advies voor het IGEMO-team, om ook 25 jaar bij IGEMO te floreren?

“Beleef plezier en geluk in het werk! Creëer je eigen dromen. Streef naar het allerbeste en voed je aan de successen en de tevredenheid van de gemeenten. IGEMO wil een organisatie zijn van mogelijkheden en kansen, waar medewerkers hun talenten mogen en kunnen ontwikkelen, waar niets in steen gebeiteld staat, waar de uitdagingen van morgen jouw toekomst kunnen zijn.

Tenslotte, vergeet niet regelmatig wat stoom af te laten. Bij tijd en stond een goed feestje! Dit is trouwens iets, waar we allemaal zeer hard naar uitkijken. Zodra het mag, gaat het dak eraf!”