Traditiegetrouw kijken we in januari vooruit en maken we voornemens voor het komende jaar. Voor Peter De Bruyne, algemeen directeur van IGEMO, is dat niet anders. Hij initieert nieuwe projecten, werkt strategische plannen uit en verrijkt zijn team met fris talent.

Toch kijkt Peter graag ook even achteruit. In januari 2021 werkt hij immers exact 25 jaar voor IGEMO. Zo’n zilveren jubileum laten we uiteraard niet onopgemerkt passeren. We blikken met Peter terug op de afgelopen kwarteeuw. Dit doen we in een tweeledig interview, waarvan dit het eerste deel is.

Peter De Bruyne, algemeen directeur van IGEMO, aan het woord tijdens de Staten-Regionaal
Peter De Bruyne, algemeen directeur van IGEMO, aan het woord tijdens een recente Staten-Regionaal.

Hoe ben je als jonge snaak bij IGEMO terechtgekomen?

“Ik studeerde in 1995 af als jurist met specialisatie ‘milieurecht’. IGEMO –toen nog voornamelijk actief op het vlak van afvalbeheer– engageerde mij om een intergemeentelijke milieudienst uit te bouwen. Het oogmerk was om een juridische en technische ondersteuning te bieden aan de gemeenten, voornamelijk op het vlak van adviseren en het afleveren van milieuvergunningen. Je moet weten, in 1996 beschikte een minderheid van de gemeenten in onze regio over een milieuambtenaar.”

Wat is je allereerste herinnering aan het bedrijf?

“IGEMO was destijds gehuisvest in een kasteeldomein. Een zeer mooi kader, maar zeer archaïsch qua inrichting en voorzieningen. Gedurende de eerste maanden werkte ik noodgedwongen aan een voortdurend te ontruimen vergadertafel. Men was immers vergeten een bureau te voorzien. Een pc had ik evenmin. Maandenlang kon ik enkel ’s middags gebruik maken van de PC van een halftijdse secretariaatsmedewerker.

De werkdag startte exact om 8:30 uur. Op mijn eerste werkdag was ik door een file op de E19 te laat op kantoor. Ik startte met een uitbrander van de toenmalige directeur. Ach ja, plaats- en tijdsonafhankelijk werken –nu nagenoeg een evidentie– waren toen nog zeer veraf.”

“Op m’n eerste werkdag was er niet eens een bureau of pc voor me voorzien”.
Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO

Wat is je mooiste herinnering in 25 jaar carrière?

“De voorbije 25 jaar zijn eigenlijk een aaneenschakeling van mooie herinneringen. De viering van 5 jaar ‘afvalpreventie’ met een groots, tweedaags feest in Planckendael vond ik wel een hoogtepunt. Evenzeer echter de realisatie van de KMO-zone ‘Itterbeek’ te Duffel, waarmee die gemeente, omwille van innovatie op het vlak van duurzaamheid, de titel ‘ondernemingsvriendelijke gemeente’ in de wacht sleepte.

Van oudsher heb ik een grote interesse in en affiniteit met geschiedenis. De oprichting van zowel de onroerend erfgoeddienst als, recenter, de culturele erfgoedcel deed mij likkebaarden. De realisatie van een regionale Welzijnskoepel Rivierenland had heel wat voeten in de aarde, maar was wat mij betreft wel een mijlpaal. IGEMO is de enige intercommunale voor streekontwikkeling in Vlaanderen, die het voorrecht heeft om ook op het vlak van welzijn, zorg, arbeidsmarktbeleid en zelfs flankerend onderwijsbeleid samenwerking en dienstverlening te realiseren.

Persoonlijk kon ik ook wel genieten van het oplossen van juridische issues, zoals de partiële splitsing in 2003, de oprichting van de zelfstandige groepering, de uitwerking van het in house-concept,… Af en toe komt de jurist in mij toch nog eens aan zijn trekken.”

Wat was je meest uitdagende project in 25 jaar IGEMO?

“Ik verruim de vraag even naar ‘de mooiste verwezenlijking’. Ik ben deelgenoot mogen zijn van een heel mooie evolutie. Toen ik startte, was afvalinzameling en -verwijdering de ‘core business’ van IGEMO. De intergemeentelijke milieudienst was het startpunt van een zeer uitgebreide dienstverlening op het vlak van milieu en, later, duurzame ontwikkeling. Na de afsplitsing van de bedrijfstak ‘afvalbeheer’ én de oprichting van IVAREM, heeft IGEMO stelselmatig haar dienstverlening verruimd naar andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, klimaat, energiebeheer, erfgoed,… Ook projectontwikkeling en met name het realiseren van bedrijventerreinen en woon- of liever gebiedsprojecten kende een doorstart in de periode 2003 – 2012.

Het voorlopige orgelpunt –en dus de mooiste verwezenlijking– situeert zich voor mij op 11 maart 2016. Toen gaven de (toen nog) 13 burgemeesters –na een besluitvormingsproces binnen hun respectieve partijen- groen licht, om een regionale samenwerking uit te bouwen met een uniek bestuurlijk model, dat IGEMO hiertoe had voorbereid. Naast dienstverlenende vereniging kon IGEMO zich ook ontwikkelen tot een regionaal samenwerkingsverband voor streekbeleid en -ontwikkeling. Eindelijk een echte streekontwikkelingsintercommunale in de ware betekenis van het woord! Mooi is uiteraard ook dat de Vlaamse regering in het model van onze regio inspiratie vond voor haar ambities op het vlak van regiovorming.”

“Het voorlopige orgelpunt in mijn carrière bij IGEMO situeerde zich op 11 maart 2016. Toen gaven de (toen nog) 13 burgemeesters groen licht, om een regionale samenwerking uit te bouwen met een uniek bestuurlijk model, dat IGEMO hiertoe had voorbereid.”
Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO

Wat was je moeilijkste periode in 25 jaar IGEMO?

“Onmiskenbaar het voorjaar van 2012. De Vlaamse regering draaide toen de subsidiekraan voor milieu en duurzame ontwikkeling volledig dicht. Voortaan dienden de gemeenten zelf de nodige middelen op te hoesten. Op dat ogenblik situeerde de dienstverlening van IGEMO zich op een absoluut hoogtepunt. Elke gemeente deed in ruime mate een beroep op IGEMO voor projecten op het vlak van milieu, natuur, water, energie, duurzame ontwikkeling,… We zaten toen ook volop in de financiële crisisperiode, waardoor de betaalbereidheid van de gemeenten werd gekortwiekt. We hebben de zeer drastische beslissing moeten nemen om een groot aantal medewerkers te ontslaan. Onze doortastendheid werd door beleidsmakers gewaardeerd, maar emotioneel was dit voor zowel de vertrekkers als de blijvers een zeer zwarte periode.

Vorig jaar hebben we ook afscheid genomen van een groot aantal medewerkers, maar dit voelt anders. Dit kadert in de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2019-2024 en kan geplaatst worden in een veranderingstraject naar meer expertise, een hoger kwaliteitsniveau, integraal en geïntegreerd werken, minder hiërarchie, meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de medewerkers, zelfsturende projectteams,… Let wel, ook nu blijft het zuur om afscheid te nemen van collega’s, waarmee je heel wat watertjes hebt doorzwommen en die een grote verdienste hebben in het groeipad van IGEMO.”

Na deze terugblik is het tijd voor een vooruitblik. In februari volgt deel 2 van dit interview, waarin Peter het heeft over de toekomst van zichzelf, IGEMO en Rivierenland.

Peter De Bruyne, algemeen directeur van IGEMO, geeft een speech tijdens een afvalarme picknick
Een foto uit de oude doos: Peter speecht tijdens een afvalarme picknick in 2007.
Hij deelde toen het podium met o.a. Bart Peeters.