Op 24 februari 2021 (van 9u30 tot 11u30) organiseert IGEMO een online workshop rond het thema deelfietsen als klimaatoplossing’. In deze workshop stellen we ons de vraag wat voor de  verschillende stakeholders binnen de regio elementen zijn, om deelfietsen succesvol in te passen in hun overstap naar meer klimaatvriendelijke mobiliteit. Duurzame mobiliteit moet in 2030 immers instaan voor minstens de helft van alle verplaatsingen binnen Vlaanderen.

Deelfietsen in actie
Ontdek tijdens onze workshop hoe deelfietsen deel kunnen uitmaken van een regionale klimaatoplossing

Waarom deelfietsen?

Simpel: de combinatie van openbaar vervoer en deelfietsen kan in vele Vlaamse regio’s helpen de overstap te maken van de personenwagen naar duurzame mobiliteit. De Vervoerregio Mechelen heeft daarom plannen om, vanaf 2022, een regionaal systeem van deelfietsen op te zetten. Dat systeem zal gelinkt zijn aan het openbaar vervoersnetwerk. Werkgevers, werknemers, bewoners en bezoekers van de regio, lokale besturen en regionale actoren,… Allemaal kunnen ze een duurzaam, gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt alternatief vinden in deelfietsen, die optimaal gesitueerd zijn aan openbare vervoersknooppunten.

Waarom duurzame mobiliteit?

Transport is de enige sector van de economie, waarin de uitstoot van broeikasgassen is toegenomen t.o.v. 1990. Actie is dus nodig. De grootste CO2-reducties in personenvervoer kunnen we bereiken door een combinatie van:

 • Een modal shift (oftewel meer fiets en meer openbaar vervoer);
 • Het verkleinen van de afgelegde afstanden (o.a. door telewerken);
 • Zero-emissie auto’s.

IGEMO draagt zijn steentje bij aan de promotie van duurzame mobiliteit, onder meer met de projecten MOVE en PENTAHELIX. De overstap naar duurzame mobiliteit draagt bovendien bij tot het behalen van andere beleidsdoelstellingen, zoals luchtverontreiniging, lawaai en trillingen, congestie, ruimtebeslag en gezondheid.

Interesse? Schrijf u dan in door hier te klikken!

U ontvangt na inschrijving de nodige informatie.

Wel interesse, maar geen tijd?

Schrijf u dan in om achteraf de presentaties en een verslag te ontvangen.


Op de agenda:

 • 9.30u: Verwelkoming door IGEMO.
 • 9.35u: Een regionaal deelfietsensysteem in de Vervoerregio Mechelen, door Saadet Gülhan (voorzitter Vervoerregio Mechelen).
 • 9.45u: Praktische lessen uit het regionaal deelfietsensysteem in de Westhoek, door Margo Swerts, mobiliteitsdeskundige Intercommunale WVI.
 • 10.05u: Deelfietsen als verlengstuk van openbaar vervoer – perspectief van de gebruiker, door Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus.
 • 10.25u: Deelfietsen als mobiliteitsoplossing voor bedrijven en hun werknemers, door Pfizer.
 • 10.45u: Fietsparkeren aan knooppunten, door Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen.
 • 11.05u: Korte brainstorm in break-out rooms: Wat zijn vanuit uw perspectief kritische succesfactoren? Hoe overtuigen we gebruikers? Wat zit er in voor de bestemmeling? …
 • 11.20u: Plenaire conclusies uit de break-out rooms.
 • 11.30u: Einde.

Vragen?

Neem dan contact op met:
Tijs Veyt
Projectmanager IGEMO
tijs.veyt@igemo.be
+32 15 28 50 51
+32 484 45 12 54

Interreg; NSRMove; Pentahelix; duurzame mobiliteit