MOVE

Mobility Opportunities Valuable to Everybody

MOVE is een duurzame mobiliteitsproject binnen het Europees North Sea Region programma. Als Belgische ‘pilot’ leidt IGEMO het project in regio Rivierenland gedurende vierenhalf jaar (2018-2022).

Duurzame mobiliteit voor iedereen?

Moderne, groene mobiliteitsinitiatieven zoals fiets- en autodelen zijn vaak niet aanwezig in rurale en voorstedelijke gebieden. De lange afstanden en het gebrek aan gebruikers zorgen ervoor dat deze initiatieven duur en soms onhaalbaar zijn. Resultaat? Mensen zijn aangewezen op de auto en dat leidt vaak tot vervoersarmoede.

Gemeenten worstelen op hun beurt om hun regio bereikbaar te houden en het openbaar vervoer te vergroenen. Het openbaar vervoer, zeker in een niet-stedelijke context, heeft een lage kostendekking en is niet altijd efficiënt.

Duurzame mobiliteitsinitiatieven door co-creatie

Om die problemen aan te pakken, heeft IGEMO binnen MOVE betrokkenen uit verschillende hoeken bij elkaar gebracht. Gemeenten, kennisinstellingen, lokale economische spelers, mobiliteitsaanbieders en de lokale bevolking zochten samen naar oplossingen. Het uiteindelijke doel van deze co-creatie is de bereikbaarheid vergroten, de kosten verlagen en het privégebruik van de auto verminderen.

Mobiliteitsinitiatieven in een niet-stedelijke context

IGEMO werkt binnen MOVE concreet aan:

  • Een fiets- en autodeelsysteem, aangepast aan de niet-stedelijke context
  • Een specifieke actie voor mobiliteitsarmen
  • Een waterbus of -taxi
  • Een flex-bus

MOVE heeft de ambitie om minimaal twee diensten binnen het project operationeel te krijgen. Voor alle pilootprojecten wordt een businessplan opgemaakt. Welke projecten in de praktijk van start zullen gaan, hangt af van de markt- en financiële analyse en de capaciteit van de marktspelers.

Looptijd: oktober 2018 – februari 2022
Subsidieprogramma: Interreg Noord-Zee Regio

Contact

Pieter Dresselaers
Deskundige Mobiliteit
pieter.dresselaers@igemo.be
+32 15 28 65 85
+32 489 69 78 68

Europese vlag