Gisteren, donderdag 27 april 2023, vond in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Tisselt een inspiratieavond plaats over de toekomst van de kerk. De gemeente Willebroek en de Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek hebben immers aan IGEMO gevraagd om een traject op te starten voor de herbestemming van deze site. Ook dit kadert in de herwaardering van de dorpskern in Tisselt, samen met de voormalige Tegelfabriek en de oude Melkerij.

De opzet van de avond was om aanwezigen actief te laten meedenken over een nieuwe toekomst voor de kerk. Met meer dan 60 geëngageerde deelnemers, zowel jong als oud, kunnen nadenken over een heractivatie van een historisch belangrijk gebouw is een uitzonderlijke kans. Niet alleen voor de kerk als gebouw, maar ook voor de gemeenschap en het dorp als leefomgeving. – Orane Sermeus, projectmanager

Emotioneel

De avond startte met een verwelkoming met duiding van de opdracht tot herbestemming en opzet van de avond door IGEMO, gevolgd door een woord tot de gemeenschap door Jos Menting van de Kerkfabriek en deken Dirk De Gendt die de keuze tot herbestemming vanuit het bisdom duidde. Dat een herbestemming van een kerk veel emoties losmaakt, bewezen de tussenkomsten en vragen van de aanwezigen. Iedere inwoner voelt zich op een of andere manier, fysiek, historisch, nostalgisch of emotioneel, wel verbonden met de plaats die het dorp markeert. Dat zorgde af en toe voor begrijpelijke, emotioneel geladen discussies.

Workshops

Vervolgens gingen verscheidene groepjes, onder leiding van een team collega’s, aan de slag in twee workshops. De ene workshop was opgebouwd rond de omgeving van de kerk. De deelnemers werden aan de hand van plan- en beeldmateriaal uitgedaagd om na te denken over het gebruik van de ruimte rondom de kerk en hoe de mobiliteit verbeterd kan worden.

Tijdens de tweede workshop werden vragen gesteld om de aanwezigen creatief te laten nadenken over de toekomstige invulling van de kerk. Foto’s van gerealiseerde herbestemmingen en interieurelementen op schaal konden letterlijk geknipt en geplakt worden om de kerk in te vullen. Deze manier van werken zorgde voor een constante realitycheck bij de aanwezigen over de haalbaarheid van de (vele goede) ideeën. Daarbij werd ook nagedacht over het al dan niet behouden van de kerktoren, die in zeer slechte staat is.

Tijdens de workshops kwamen verscheidene pistes naar boven. Er is nagedacht over de polyvalentie en multi-inzetbaarheid van de kerk. Er was animo om een deel van de kerk open te maken om het dorpspleingevoel te genereren en samenkomsten, eventueel zelfs met een lokale markt, te bevorderen. – Inge D’Hoogh, projectmanager

De werkwijze van de workshops viel in de smaak bij de aanwezige leerkrachten van Frenet-school KlimOp die graag rond dit thema aan de slag willen gaan. Ze kregen alvast de nodige plannen en documentatie mee om hun leerlingen uit te dagen.

Resultaten

Als laatste werden de ideeën van alle ‘think-tanks’ samengevoegd en in groep besproken om de gemeenschappelijkheden te identificeren en te discussiëren over de verschillende visies. IGEMO modereerde het gesprek maar liet het woord zo veel mogelijk aan de deelnemers om hun visies en bezorgdheden bij bepaalde voorstellen onderling te verduidelijken.

Binnen dat vervolgtraject worden de ideeën nu gescreend op haalbaarheid en afgetoetst met het Bisdom en de gemeente Willebroek. In het najaar van dit jaar volgen de resultaten en gaat IGEMO gericht op zoek naar partners en middelen voor de realisatie van de herbestemming.