Samen met Autodelen.net en Flexpack dienen acht gemeenten, in samenwerking met IGEMO, een projectvoorstel in om via duurzame mobiliteit op lokaal niveau actie te ondernemen voor het klimaat. Daarmee reageren ze op een projectoproep van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Hij lanceerde een subsidie voor projecten, waarmee steden en gemeenten met elkaar en met burgers, bedrijven, scholen… acties voor het klimaat kunnen realiseren.

Waarom inzetten op duurzame mobiliteit?

De deelnemende gemeenten (Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Puurs-Sint-Amands, Putte en Sint-Katelijne-Waver) en IGEMO hebben ervoor gekozen om in onze regio iets aan het klimaat te doen via duurzame mobiliteit. Op dit gebied is er nog een belangrijke inhaalbeweging nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het filmpje hieronder toont zeer duidelijk dat transport de enige sector is waarin die uitstoot blijft toenemen.

Transport is de enige sector waarin de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen

Globaal gezien leiden deze acties voor duurzame mobiliteit tot de grootste CO2-reducties:

  • Een overstap naar fiets en openbaar vervoer
  • Beperken van verplaatsingen (door o.a. telewerken)
  • Zero-emissievoertuigen

Recent zitten deze drie innovatieve vervoerswijzen sterk in de lift. Telewerken en elektrisch rijden leveren naast de vele voordelen echter een probleem op. Elektrisch rijden is financieel vooral interessant voor wie véél kilometers aflegt. De meerderheid van de gezinnen rijdt weinig en voor hen is elektrisch rijden dus duurder. Ze zullen daarom zo lang mogelijk de goedkopere auto op benzine of diesel blijven gebruiken.

Hoe pakken we het aan?

Duurzame mobiliteit betekent dus voor hen: overstappen van de privéwagen naar gedeeld vervoer. Verschillende gemeenten hebben deze overstap in hun meerjarenprogramma opgenomen. Het gezamenlijk aanpakken van deze doelstelling levert voordelen op naar efficiëntie toe. Bovendien leveren IGEMO en Autodelen.net de nodige expertise.

Met ‘DeelWeg’, het met IGEMO ingediende project, promoten de acht gemeenten alternatieven voor particulier autovervoer op verschillende manieren:

  • De fiets inzetten als natransport voor openbaar vervoer, met deelfietsen en fietsdiensten voor bedrijven. Voor dat laatste werken de projectpartners samen met maatwerkbedrijven zoals Flexpack, dat nu al een interessante fietsservice aanbiedt aan Pfizer in Puurs.
  • Autodelen opschalen naar minder stedelijke gebieden door een diversiteit aan businessmodellen in te zetten, op maat van elke gemeente. Daarvoor kopen de gemeenten elektrische dienstwagens aan en delen deze met inwoners. Het project voert ook promotie voor particulier autodelen (bv. via Cozycar) en ondersteunt projectontwikkelaars om in duurzame mobiliteit te voorzien, zoals deelwagens bij nieuwe woonontwikkeling.

Bert Serneels, Project Manager Klimaat & Duurzaamheid bij IGEMO: “Het project mikt op een CO2-reductie van zo’n 1520 ton. We zorgen dat deze klimaatactie ook duurzame effecten heeft na afloop, bv. door particulier autodelen te stimuleren. Zo loopt de CO2-reductie na 5 jaar op tot 7300 ton. Duurzame mobiliteit draagt ook bij tot andere oplossingen, zoals voor luchtverontreiniging, lawaai, files, ruimtebeslag en gezondheidsproblemen.

Het project zet stevig in op vrijwilligers en ambassadeurs door de uitbouw van een regionale vrijwilligerswerking. Daarvoor wordt onder andere samengewerkt met de vrijwilligers van Autodelen.net. Deze organisatie zet in Vlaanderen zo’n 70 vrijwilligers in om deelmobiliteit lokaal te verankeren in hun omgeving.

We zijn niet aan ons proefstuk toe

Met projecten zoals See2Do, Pentahelix en MOVE heeft IGEMO een netwerk en expertise opgebouwd om klimaat- en mobiliteitsacties op te starten en te ondersteunen. IGEMO coördineert bijvoorbeeld voor zes gemeenten het opstellen van het lokale klimaatactieplan 2030. In de stuurgroepen zitten onder meer: burgerplatformen, milieuverenigingen, ondernemingen, lokale adviesraden en academici. Deze partners zullen ook in het nieuw ingediende project een rol spelen.

Move; Pentahelix; North Sea Region
Het nieuw ingediend project ‘DeelWeg’ bouwt voort op de ervaringen van MOVE en PENTAHELIX