Deze week ontvingen we nieuws dat het projectvoorstel Mobility Makers goedgekeurd werd! IGEMO diende dat projectvoorstel voor de zomervakantie in, samen met de geïnteresseerde partners. Het zet Regio Rivierenland de komende jaren verder op weg in de richting van meer duurzame mobiliteit.

Het project ontvangt financiering van het Europese programme Interreg North Sea.

Partners

Voor het project zullen we samenwerken met uit partners Frankrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Maar ook partners in eigen land werken mee aan een meer duurzame mobiliteit: de collega’s van Leiedal en de Universiteit Gent. Het gaat om zowel lokale besturen (bv. Gemeente Vlissingen), regionale besturen (bv. de Communauté de Communes Terre des 2 Caps uit Frankrijk) als over kennisinstanties (bv. Universiteit van Göttingen). Het gaat om in het totaal 13 partners.

Wat willen we doen?

Voor IGEMO ligt de klemtoon op het vertalen van het concept Mobiliteitsmanagement, naar doelgroepen van bewoners van Regio Rivierenland. Daarbij denken we onder meer aan het uitbreiden van de dienstverlening die Stekr aanbiedt, naar vragen en ondersteuning voor duurzame mobiliteit. Bovendien zouden we graag een proefaanbod opzetten voor deelwagens, elektrische fietsen en andere alternatieven, zodat bewoners dat een keer kunnen uitproberen. Verder willen we onderzoeken hoe we ook in de planningsfase van woonprojecten stappen kunnen zetten om het gebruik van duurzame mobiliteit te bevorderen.

Andere partners zullen meer nadruk leggen op duurzame mobiliteit in specifieke situaties, zoals zorginstellingen, een stationsomgeving… Daar gaan ze bijvoorbeeld onderzoeken hoe ze de uitstoot van de mobiliteit kunnen verminderen. De Europese partners zullen de kennis en ervaringen die daarbij worden opgedaan onderling uitwisselen. Ook verschillende partijen in eigen land hebben al interesse getoond in de lessen die uit dit project getrokken zullen worden, onder meer andere Regio’s en de Vlaamse Overheid.

Lead partner

IGEMO is in dit project ook leidende partner. Dat betekent dat IGEMO ook het hele Europese partnerschap zal leiden. Dat vergroot de zichtbaarheid van de regio op het Europese toneel. De totale omvang van het project, voor alle partners samen, bedraagt bijna 3,5 miljoen euro. Het project loopt van november 2023 tot oktober 2027.