Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie in Mechelen was op zaterdag 16 maart het toneel voor de Staten-Regionaal, hét netwerkevent voor regionale samenwerking in de regio Rivierenland. Op de agenda stonden o.m. interessante panelgesprekken waarbij burgemeesters en schepenen van lokale besturen uit de regio in debat gaan over de uitdagingen rond ruimte, het zorg- en welzijnsbeleid en het samenspel tussen de politieke niveaus voor de regio.

Eddy Bevers, burgemeester van Willebroek aan het woord.

Inspiratienota

Centraal bij de panelgesprekken tijdens Staten-Regionaal staat de regionale inspiratienota 'Alles Vloeit', gerealiseerd op voorstel van de algemeen directeurs in de regio. De nota is het resultaat van een unieke samenwerking van meer dan 200 gemeentelijke beleidsmedewerkers die samen een gedeelde omgevingsanalyse op regionale schaal realiseerden. Daartoe werd vorig jaar in mei Strategio georganiseerd, waarbij de beleidsmedewerkers in werkgroepen samen werden gebracht om de fundamenten van de regionale inspiratienota te leggen. IGEMO faciliteerde als streekontwikkelaar dit proces en vertaalde het in een behapbare nota.

Meer regio

“'Alles Vloeit' schetst de noden van regio Rivierenland, ze biedt perspectief en formuleert aanbevelingen” verduidelijkt Anthony Vanoverschelde, regiomanager bij IGEMO. “Het is een afgestemd kader voor meer regionale samenwerking in de nabije én verdere toekomst. Ter inspiratie maar ook als duidelijke uitdaging voor onze beleidsmakers in de regio: u bent aan zet.”

En die boodschap wordt gehoord. Koen Van den Heuvel, burgemeester van Puurs-Sint-Amands (CD&V) en voorzitter van de regionale mandaatgroep (burgemeestersoverleg) erkent het belang van regionale samenwerking. “We staan voor veel uitdagingen als lokaal bestuur en dan moeten we vaker over het muurtje durven kijken. Samen staan we sterk in Rivierenland. De inspiratienota, die voortvloeit uit de expertise van talloze beleidsmedewerkers zal hierbij zeker nuttig zijn.”