Alles Vloeit – Regionale inspiratienota Rivierenland

Een samenvatting van de regionale inspiratienota kan je hier in een handige overzichtsfolder vinden.

Beste politicus,
Beste beleidsmaker,
Beste Rivierenlander,

Meer dan ooit staan de lokale besturen voor de opgave om hun bestuurskracht te bundelen. Op vraag van Exellokring Rivierenland, de vereniging van algemeen directeurs, komt voor het eerst een gedeelde omgevingsanalyse op regionale schaal tot stand. Het resultaat is een inspiratienota die uitdagingen in kaart brengt en een gedeelde taal biedt aan politici. Sociale en economische ontwikkeling gedijt op ecologische duurzaamheid. Vanzelfsprekend verwijst deze unieke samenwerking van meer dan 200 gemeentelijke beleidsmedewerkers in de regio naar de VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De inspiratienota schetst noden voor de toekomst. In de vorm van duidelijke aanbevelingen beschikt u zo, als politicus, over een afgestemd kader voor meer regionale samenwerking in de volgende legislatuur (2025-2030) en verder.

Er wordt gekeken naar wat er moet gebeuren en hoe dat kan worden aangepakt. De vraag naar welke stakeholders voor welke doorbraak moeten worden betrokken wordt niet behandeld. Vanuit hun regierol dienen politici hierin de leiding te nemen.

De ambtenarij gaat weliswaar uit van een visie en ambitie op langere termijn maar benadrukt dat elke stap voorwaarts waardevol is. Ook kleinere realisaties. Grote veranderingen zijn een optelsom van vele kleintjes. De nota reikt de hand naar de lokale besturen om samen te werken aan een bloeiende toekomst voor Rivierenland. Uw betrokkenheid als politicus maakt het verschil om dit te verwezenlijken.

Hoe zal Rivierenland er in de toekomst uitzien?

U bent aan zet.

Exello-kring Rivierenland
Streekintercommunale IGEMO

Contact

Anthony Vanoverschelde
Regiomanager
+32 15 28 65 88
Anthony.Vanoverschelde@igemo.be

Ontdek hier de inspiratienota:

Ontdek hier alles over Strategio en het proces achter de inspiratienota:

Met de steun van: