De intergemeentelijke omgevingshandhavingscel (IGOHC) pakt samen met zes gemeenten misdrijven aan inzake milieu en ruimtelijke ordening. Achter deze cel zitten twee aangestelde handhavers. De dames die orde op zaken houden zijn Els Pissierssens en Sara De Roeck.

Els en Sara zijn de twee aangestelde handhavers van de omgevingshandhavingscel.
Els en Sara zijn de twee aangestelde handhavers van de omgevingshandhavingscel.

Wie zijn Els en Sara?

Els en Sara voeren taken inzake handhaving milieu en ruimtelijke ordening uit voor de gemeente. Hiervoor legden ze de eed af als intergemeentelijke lokale toezichthouder milieu bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. “En we dragen nog meer officiële titels.” zegt Sara. “Els en ik zijn intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur en verbalisant ruimtelijke ordening”.

Als jurist maakt Els herstelvorderingen op en en leest ze bestuurlijke maatregelen juridisch na, alvorens ze het verdere handhavingstraject afleggen. “Verder coördineer ik de werking met de gemeenten en sta in voor het opvolgen van de beleidsplannen, het handhavingstraject en de prioriteitenkaders.”, aldus Els.

Sara is handhaver op het terrein. Wanneer er sprake is van een misdrijf, gaat ze ter plaatse en maakt ze een proces-verbaal op. Wanneer nodig, worden werken stilgelegd.

Handhaven met de zachte hand

Het is voor gemeenten erg belangrijk dat de regels inzake milieu en ruimtelijke ordening nageleefd worden. In 2019 voerde Sara 97 controles uit op vraag van de gemeenten. Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld, krijgt de overtreder een termijn om zich in regel te stellen. Dit kan drie maanden zijn, maar ook zes maanden, afhankelijk van het misdrijf.

“We hebben de bevoegdheid om bestuurlijk op te treden, maar trachten eerst te handhaven met de zachte hand”.

“Wij trachten wel eerst te handhaven met de ‘zachte’ hand. Voor Sara een proces-verbaal opmaakt, zal ze meestal eerst een schriftelijke aanmaning sturen.” zegt Els. “Maar soms moeten we werken stilleggen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een aanzienlijk risico op schade aan mens en milieu.”

Prioriteiten troef

Els en Sara hebben IGEMO op de Vlaamse radar gezet wat betreft omgevingshandhaving. Al sinds 2016 werken ze met een prioriteitenkader. Elk jaar volgt een actieplan waarbij de prioriteiten worden geëvalueerd, herbekeken en eventueel aangepast. Dit goedgekeurd plan wordt bezorgd aan de Procureur Des Konings en het departement Omgeving.

“Omdat wij dit goed opvolgen, heeft de Vlaamse Hoge Raad voor Ruimtelijke Ordening en Milieu ons zelfs gevraagd om te spreken op hun congres. We nemen ook deel aan een werkgroep om de lokale handhaving in Vlaanderen beter in kaart te brengen.” vertelt Sara.

Teamwork makes the dream work

Els en Sara vormen binnen IGEMO een goed geoliede machine. In 2017 zijn ze gestart met de omgevingshandhavingscel. “Ik denk dat wij mogen zeggen dat wij op 2,5 jaar tijd heel wat kennis hebben opgebouwd. Wat wij vandaag de dag weten en kunnen, kan je niet meer vergelijken met 2,5 jaar geleden.” zegt Els.

“Dit ligt grotendeels aan de goede samenwerking tussen Els en mezelf en de nauwe samenwerking met de gemeenten. Onze kennis en kunde zullen alleen nog maar groeien, daarvan ben ik overtuigd!” eindigt Sara.

Lees het volledige interview met Sara en Els in het activiteitenverslag van 2019.

Sara en Els, omgevingshandhavers bij IGEMO
Sara en Els, een goed geoliede machine