Omgevingshandhaving

Handhaving is het sluitstuk van elk beleid. Voor ondersteuning bij handhaving milieu en/of stedenbouw, doen vijf gemeenten in onze regio beroep op IGEMO. Twee beëdigde omgevingshandhavers, Els Pissierssens en Sara De Roeck, zijn bevoegd om inbreuken vast te stellen. indien nodig nemen ze bestuurlijke maatregelen. 

Het handhavingsbeleid is erop gericht om overtredingen aan te pakken, maar ook om inwoners te informeren en sensibiliseren. Het jaarlijks actieplan bevat het prioriteitenkader van elke gemeente en maakt duidelijk welke overtredingen het handhavingstraject zullen volgen. Een nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie en het Departement Omgeving is hiervoor vereist.

De laatste jaren zette IGEMO zich op de Vlaamse radar. Een uniform handhavingsbeleidsplan, samenwerkingsprotocol en een jaarlijks actieplan zijn hiervoor de juiste ingrediënten. Vooral het prioriteitenkader dat IGEMO hanteert, wordt als voorbeeld beschouwd door Vlaanderen.

Contact

Els Pissierssens
Jurist Omgeving
els.pissierssens@igemo.be
+32 15 28 38 11
+32 478 82 05 34