Omgevingshandhaving

Samen met zes lokale besturen vormt IGEMO, sinds 2016, de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel (IGOHC). De cel wil het handhaven van schendingen inzake ruimtelijke ordening en milieu optimaliseren.

Dit doet de cel aan de hand van een handhavingsprogramma op basis van een uniform omgevingshandhavingsplan, samenwerkingsprotocol en jaarlijks actieplan.

Lokaal handhavingsbeleid als sluitstuk

Het handhavingsbeleid vormt binnen onze lokale besturen hét sluitstuk van het omgevingsbeleid. Vergunningen zonder diligente handhaving blijven tenslotte dode letter en dat willen onze lokale besturen vermijden.

Het huidige handhavingsprogramma is erop gericht om schendingen inzake ruimtelijke ordening en milieu te handhaven, maar ook om inwoners en bedrijven te informeren en sensibiliseren.

Prioriteitenkader

Het jaarlijks actieplan bevat een prioriteitenkader dat duidelijk maakt welke schendingen binnen het territorium van elk lokaal bestuur het handhavingstraject zullen volgen.

Het bepalen van de prioriteiten is o.a. essentieel voor het vervolgtraject van een handhavingsdossier ruimtelijke ordening. Dit zowel voor de strafrechtelijke vervolging door het openbaar ministerie als voor de bestuurlijke beboeting door het departement Omgeving, afdeling Handhaving.

De unieke kijk van de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel op het lokaal handhavingsbeleid en het prioriteitenkader maakte de cel een van de voorlopers in Vlaanderen en wordt heden beschouwd als een voorbeeld.Zo mocht IGEMO op 3 december 2019 de workshop “Naar een risico-gericht toezicht via handhavingsprogramma’s’” geven op het congres “Omgevingshandhaving 2020-2030” van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM).

Bevoegde omgevingshandhavers

De aangesloten lokale besturen kunnen voor hun handhavingsprogramma beroepen op twee beëdigde intergemeentelijke omgevingshandhavers. Deze handhavers dragen eveneens de titel van:

  • Verbalisant ruimtelijke ordening
  • Intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur
  • Intergemeentelijke lokale toezichthouder

Voor de uitoefening van hun bevoegdheden werken ze samen met de procureur des Konings, het departement Omgeving (afdeling Handhaving) en andere handhavingsactoren.

Naast het uitvoeren van controles op het terrein, zijn de beëdigde omgevingshandhavers ook bevoegd om processen-verbaal, stakingsbevelen, bestuurlijke maatregelen en herstelvorderingen op te maken.

Een verwittigde overtreder is er twee waard.

Contact

Els Pissierssens
Jurist Omgeving
els.pissierssens@igemo.be
+32 15 28 38 11
+32 478 82 05 34

Sara en Els: de dames die orde op zaken houden

Lees hier hun interview