Omgevingshandhaving

Samen met zeven lokale besturen (Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Putte en Sint-Katelijne-Waver) vormt IGEMO sinds 2016 de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel (IGOHC). De cel wil het handhaven van schendingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en onroerend erfgoed optimaliseren.

Dit doet de cel aan de hand van een handhavingsprogramma op basis van een uniform omgevingshandhavingsplan, samenwerkingsprotocol en jaarlijks actieplan.

Lokaal handhavingsbeleid als sluitstuk

Het handhavingsbeleid vormt binnen onze lokale besturen hét sluitstuk van het omgevingsbeleid. Vergunningen zonder diligente handhaving blijven tenslotte dode letter en dat willen onze lokale besturen vermijden.

Het huidige handhavingsprogramma is erop gericht om schendingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en onroerend erfgoed te handhaven, maar ook om inwoners en bedrijven te informeren en sensibiliseren.

Prioriteitenkader

Het jaarlijks actieplan bevat een goedgekeurd prioriteitenkader dat aangeeft welke schendingen binnen het territorium van elk lokaal bestuur het handhavingstraject in beginsel zullen volgen.

Het bepalen van de prioriteiten is o.a. essentieel voor het vervolgtraject van een handhavingsdossier ruimtelijke ordening. Dit zowel voor de strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie als voor de bestuurlijke beboeting door het departement Omgeving, afdeling Handhaving.

De unieke kijk van de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel op het lokaal handhavingsbeleid en het prioriteitenkader maakten de cel één van de voorlopers in Vlaanderen. Ze wordt heden beschouwd als een voorbeeld. Zo mocht IGEMO op 3 december 2019 de workshop “Naar een risico-gericht toezicht via handhavingsprogramma’s’” geven op het congres “Omgevingshandhaving 2020-2030” van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM).

Bevoegde omgevingshandhavers

De aangesloten lokale besturen kunnen voor hun handhavingsprogramma inzake ruimtelijke ordening en milieu beroep doen op zes intergemeentelijke omgevingshandhavers. Deze zijn bevoegd voor o.a. het uitvoeren van controles op het terrein en het opstellen van raadgevingen, aanmaningen, processen-verbaal, stakingsbevelen, bestuurlijke maatregelen en herstelvorderingen.

  • Voor ruimtelijke ordening kan beroep gedaan worden op zes verbalisanten ruimtelijke ordening en twee intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteurs;
  • Voor het luik milieu kan op twee lokaal toezichthouders milieuhandhaving beroep gedaan worden en;
  • Voor het luik onroerend erfgoed beschikt IGEMO over twee aangestelde verbalisanten onroerend erfgoed.

Voor de uitoefening van hun bevoegdheden werken zij samen met de procureur des Konings, het departement Omgeving (afdeling Handhaving) en andere handhavingsactoren.

Een verwittigde overtreder is er twee waard.

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. Met deze actie dragen we bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Pictogram van SDG goede gezondheid en welzijn Pictogram van SDG schoon water en sanitair Pictogram van SDG klimaatactie

Contact

Sophie Aerts
Jurist
sophie.aerts@igemo.be
+32 15 28 38 11
+32 472 55 61 81

Kaat Van Bulck
Intergemeentelijk handhaver omgeving
kaat.vanbulck@igemo.be
+32 15 79 05 44
+32 493 78 18 41