Europees project ENSURE komt na 3 jaar op haar einde. Na de slotmeeting in november met alle Europese partners organiseerden we op 29 maart 2023 een bedankingsmoment voor de lokale partners, deelnemers en vrijwilligers in Mechelen.

De Mandela-zaal in Het Predikheren in Mechelen was het toneel om terug te blikken op de afgelopen 3 jaar van het Europees project ENSURE en verscheidene mensen die veel voor het project betekent hebben, te bedanken met een kleine attentie. Een 30-tal mensen waren aanwezig voor een gezellige babbel, een hapje en een drankje.

“We hebben ongelooflijk veel aan deze mensen te danken, dus het is vanzelfsprekend dat we hen trakteren en napraten over het traject” geeft Sofie Willemen, projectmedewerker mee.

ENSURE was een Europees project dat middelen vrijmaakt om in te zetten op de weerbaarheid van kwetsbare doelgroepen. Dit deed het door middel van een proactieve werkwijze en de inzet van een peer-to-peer methodiek. ENSURE was dus innovatief! Relevante en lokale partijen werkten samen aan een aanpak, die ervoor zorgt dat kwetsbare mensen weer in hun kracht komen te staan en beter kunnen deelnemen aan de samenleving.

Uniek in Vlaanderen

“IGEMO koos hiervoor wijk-werken Rivierenland uit als pilootproject. De deelname van wijk-werken aan dit project is uniek in Vlaanderen” legt Sofie uit. “Samen met Belgische, Nederlandse, Franse en Engelse partners wordt een universele methodiek uitgebouwd, om doelgroepen in kwetsbare omstandigheden te ondersteunen in hun dagelijks leven. Het werd uitgerold in de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg, Nijlen, Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek en in de steden Lier en Mechelen.”

Een belangrijke invalshoek van ENSURE was het zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van de wijk-werker. Daarom werd er volop ingezet op een methodiek, waarbij gevraagd werd naar de noden van de wijk-werkers waarop ze in eerste instantie extra ‘soft skills’ ontwikkelden. Hiervoor werden trainingen en activiteiten georganiseerd, die zijn gebaseerd op drempels die zij zelf ervaarden tijdens hun traject en waar ze hun ervaringen met elkaar konden delen. ‘Empowerment’ vormt hier het belangrijkste sleutelwoord. De professionals (begeleiders van VDAB, OCMW, …) werden ook gesensibiliseerd en ondersteund. Wijk-werken focust vooral op praktisch inzetbare vaardigheden. Vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan generieke competenties en het mentaal welzijnstraject van wijk-werkers. Dat zijn nochtans competenties, die in een gezond groeitraject minstens even belangrijk en onmisbaar zijn voor het individueel welzijn.

Campagnebeeld ENSURE

Het project liep tussen februari 2020 en maart 2023 via het subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën.