Wijk-werken Rivierenland

Via wijk-werken kunnen werkzoekenden gedurende een jaar werken aan hun vaardigheden. Zo stromen ze door naar een job die bij hen past, onder begeleiding van VDAB. Wie in aanmerking komt als wijk-werker, wordt bepaald door OCMW of VDAB. Als organisator van Wijk-werken Rivierenland, was IGEMO ook partner in het Europese project ENSURE. Ook maakt het deel uit van APPel3.

Zitdagen

Voor wijk-werken kan je steeds terecht in alle twaalf gemeenten binnen regio Rivierenland:

Op Vlaamse en nationale feestdagen vinden er geen zitdagen plaats

GEMEENTEADRESOP AFSPRAAK
BERLAARBibliotheek
Dorpstraat 84
Woensdag 9 – 12 u.
HEIST-OP-DEN-BERGOCMW
Stationsstraat 2
Dinsdag 9 – 12 u.
LIERWerkwinkel
Paradeplein 2 bus 5
Vrijdag 9 – 12 u.
NIJLENWolmolen
Gemeentestraat 19B
Maandag 9 – 12 u.
BONHEIDENSociaal Huis
Baxbos 15
Woensdag 9 – 12 u.
DUFFELGemeentehuis – Sociale Dienst
Gemeentestraat 21
Dinsdag 9 – 12 u.
PUTTEGemeentehuis
Gemeenteplein 1
Maandag en vrijdag 9 – 12 u.
SINT-KATELIJNE-WAVERGemeentehuis
Lemanstraat 63
Vrijdag 9 – 12.30 u.
MECHELENSociaal Huis
Lange Schipstraat 27
Via de onthaalbalie van het Sociaal Huis tussen 9.30 – 11.30 u. en 13.30 – 15.30 u.
PUURS-SINT-AMANDSSociaal Huis
Palingstraat 48
Maandag  9 – 12.30 u.
BORNEMSociaal Huis
Broekstraat 40
Dinsdag & donderdag 9 – 12 u.
WILLEBROEKWerkwinkel
Pastorijstraat 1
Dinsdag  9 – 12.30 u.


*Buiten de zitdagen kan er steeds op afspraak gewerkt worden. Contacteer hiervoor je wijk-werkbemiddelaar of stuur een mail naar wijk-werken-rivierenland@igemo.be 

Meer informatie voor wijkwerkers

Wijk-werkers worden door OCMW of VDAB toegeleid. De rechten en plichten van wijk-werkers kan je raadplegen op de website van VDAB. In elke gemeente van regio Rivierenland vindt wekelijks minimaal één zitdag plaats bij een vaste wijk-werkbemiddelaar. Zij selecteren de juiste klusjes voor jou en begeleiden je in het wijk-werken.

Meer informatie voor gebruikers

Privépersonen, gemeenten, OCMW’s, onderwijsinstellingen, vzw’s of niet-commerciële verenigingen en land- en tuinbouwbedrijven kunnen beroep doen op de diensten van wijk-werken. De wijk-werkers worden betaald via cheques, gelijkaardig aan dienstencheques. Eén cheque kost €7,45 en wordt ingezet per begonnen uur.

Inschrijven als gebruiker? Volg het stappenplan hieronder.

Stappenplan voor gebruikers

  1. Surf naar de website van VDAB om na te gaan welke klusjes er op de toegelaten activiteitenlijst
   staan.
  2. Contacteer een bemiddelaar wijk-werken via het algemeen infonummer 015 28 50 53 en vraag
   na of er een wijk-werker beschikbaar is voor je gekozen activiteit(en).
  3. Een wijk-werker beschikbaar? Surf naar de website www.vdab.be/wijkwerken/zelfinschrijving en meld je online aan als gebruiker. Geef aan voor welke activiteiten je graag een wijk-werker wil inzetten.
  4. Nadat je inschrijving compleet is, neemt de bemiddelaar wijk-werken contact op met jou en bezorgt hij/zij je een gebruikersovereenkomst per post. In deze gebruikersovereenkomst staat een erkenningsnummer waarmee we je identificeren.
  5. Onderteken de gebruikersovereenkomst en stuur deze terug naar de bemiddelaar.
  1. Betaal vervolgens het jaarlijkse inschrijvingsgeld van €7,5 op het daarvoor voorziend rekeningnummer van VDAB: BE69 3751 1177 3078. Gebruik je toegekend erkenningsnummer als gestructureerde mededeling. Gebruik steeds jouw erkenningsnummer bij elke betaling!
  2. Nu je bent ingeschreven en je inschrijvingsrecht heb betaald, kan je ten vroegste na 3 werkdagen de nodige wijk-werkcheques aankopen via een overschrijving. Eén wijk-werkcheque kost €7,45 en is 12 maanden geldig.
    • Stort het juiste bedrag (bv. 8 cheques x €7,45 = €59,60) op het daarvoor voorziend rekeningnummer van VDAB: BE69 3751 1177 3078
    • Gebruik steeds je erkenningsnummer als gestructureerde mededeling
    • Let op! Wegens technische redenen is het aangeraden om je inschrijvingsgeld eerst te betalen en pas na 3 werkdagen je wijk-werkcheques.
  1. De bestelde cheques zijn binnen de 3 werkdagen beschikbaar op het gebruikersportaal van VDAB en je kan ze gedurende 12 maanden gebruiken.
   Zijn er na 3 werkdagen nog geen cheques beschikbaar, dan kan je contact opnemen met VDAB via het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8u tot 16u30).
   Meer info hierover kan je terugvinden op de website van VDAB: https://www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker
  2. Wanneer je inschrijving compleet is en je de wijk-werkcheques hebt ontvangen, kan er een wijk-werker langskomen voor de gevraagde klusjes. Contacteer de wijk-werkbemiddelaar in jouw gemeente om een afspraak te maken en een wijk-werker voor jou te zoeken.
  3. Wijk-werker gevonden? Dan kan je hem/haar uitbetalen met de cheques. Je betaling wordt pas definitief wanneer de wijk-werker zijn/haar prestatieformulier heeft bezorgd aan de bemiddelaar ter controle.

Heb je nog andere vragen, opmerkingen of problemen? Bel dan naar 015 28 50 53 en kies voor jouw gemeente. We zoeken zo snel mogelijk een oplossing.

ENSURE

Intercommunale IGEMO koos wijk-werken Rivierenland uit als pilootproject voor ENSURE, een Europees project dat middelen vrijmaakte om in te zetten op de weerbaarheid van kwetsbare doelgroepen. ENSURE werd uitgerold in de gemeenten Berlaar, Bornem, Heist-op-den-Berg, Nijlen, Puurs-Sint-Amands, Willebroek en in de steden Lier en Mechelen. Het project werd gestart in februari 2020 en liep nog tot en met maart 2023 via het subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën. De deelname van wijk-werken aan dit project is uniek in Vlaanderen. Samen met Belgische, Nederlandse, Franse en Engelse partners wordt een universele methodiek uitgebouwd, om doelgroepen in kwetsbare omstandigheden te ondersteunen in hun dagelijks leven.

ENSURE richtte zich op het aanpakken van omstandigheden, die mensen kwetsbaar maken. Dit deed het door middel van een proactieve werkwijze en de inzet van een peer-to-peer methodiek. ENSURE was dus innovatief! Relevante en lokale partijen werkten samen aan een aanpak, die ervoor zorgde dat kwetsbare mensen weer in hun kracht komen te staan en beter kunnen deelnemen aan de samenleving.

APPel3

IGEMO zal gedurende 18 maanden in samenwerking met onderwijsverstrekker Ligo een lesaanbod op maat voor wijk-werkers realiseren.

Het aanbod zal variëren van digitale skills tot specifieke competenties in speerpuntsectoren en laagdrempelig worden aangeboden via verschillende leervormen.

Hierbij wordt de organisatie bijgestaan door een procesbegeleider aangeduid door de Provincie.

Het budget is 25.000 euro.

Dit project ontvangt financiële steun van Provincie Antwerpen binnen de projectoproep “co-creatie van aangepast opleidingsaanbod”. Hiermee wil de provincie Antwerpen de inzetbaar- en weerbaarheid van kort- en oudgeschoolde werkenden verhogen via het versterken van (digitale) basisgeletterdheid alsook de leercultuur in ondernemingen ondersteunen. Voor meer informatie, surf naar deze weblink.

Contactpersoon

Sofie Willemen
Projectmedewerker
sofie.willemen@igemo.be
+32 15 79 05 48
+32 494 75 06 38

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. Met deze actie dragen we bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Pictogram van SDG geen armoede Pictogram van SDG waardig werk en economische groei Pictogram van SDG ongelijkheid verminderen

Contact & Meer info

 015 28 50 53 (elke weekdag 9u-16u)
 wijk-werken-rivierenland@igemo.be

Gerelateerde pagina's

Europees project ENSURE

wijk-werkers inzetten voor coronaproof zomeractiviteiten?

Meer info

Wijk-werkers als gemeenschapswacht voor gemeentelijke zomeractiviteiten

gerelateerde pagina’s

vdab.be/wijk-werken