Cultureel erfgoed

Culturele erfgoedcel

De gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek, Sint-Katelijne-Waver en Duffel willen de culturele erfgoedcel Rivier&Land oprichten. Vandaag tellen Vlaanderen en Brussel 22 culturele erfgoedcellen. Als kunststad beschikt Mechelen over zo’n erfgoedcel, maar voorts is er in onze regio een blinde vlek.  

In opdracht van de gemeenten start IGEMO in 2019 met de voorbereiding om een culturele erfgoedcel op te richten. Deze zal aansluiten bij de reeds bestaande ondersteuning die de IOED (kort voor Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst) biedt.

Waar de IOED zich richt op onroerend erfgoed (gebouwen, landschappen en archeologie) focust de culturele erfgoedcel zich op roerend en immaterieel erfgoed.  Roerend erfgoed betekent alles wat je kan vastnemen en verplaatsen, zoals schilderijen, beeldhouwwerken of gebruiksvoorwerpen. Immaterieel erfgoed gaat over de kennis, gewoonten en praktijken die we willen koesteren en bewaren in onze samenleving. 

Tradities en verhalen als hoeksteen van de samenleving

Verhalen en tradities, denk bijvoorbeeld aan een jaarlijkse stoet of een eeuwenoude legende, zijn een vorm van erfgoed die bewaard moeten blijven voor de toekomst. We creëren ook steeds nieuwe tradities. Bijvoorbeeld om 20u aan je raam of deur klappen voor de zorg in Coronatijden. 

Die tradities en verhalen leven sterk onder de bevolking. Het is voor Vlaanderen dan ook belangrijk dat de bevolking nauw betrokken is bij de oprichting van een culturele erfgoedcel. IGEMO rolt bijgevolg een grootschalig participatietraject uit om erfgoedverenigingen, musea en de brede bevolking aan boord te hijsen.

Om dat te bewerkstelligen werden verschillende lokale erfgoedcafés uitgerold, net zoals een nostalgische postkaartencampagne.

Kleine regio met grote verhalen

Of de aanvraag en het participatietraject voor een culturele erfgoedcel goedgekeurd wordt door Vlaanderen, weten we op 1 oktober 2020. Het participatietraject op zich is al vooruitstrevend, de ambitie van de culturele erfgoedcel reikt nog verder. Onze geografisch kleine regio heeft immers heel wat geschiedenis te bewaren. Indien onze aanvraag aanvaard wordt, zullen we een van de kleinste erfgoedcellen van Vlaanderen zijn. Die schaal is een voordeel om op de behoeften van onze gemeenten inspelen. We dromen dan ook over een hecht erfgoedveld, waar inspraak en samenwerking hand in hand gaan met innovatie. 

Contact

Charlotte De Koninck
Projectmanager
charlotte.dekoninck@igemo.be
+32 15 28 38 19
+32 486 54 22 76

Gerelateerde pagina’s