Cultureel erfgoed

Vlaanderens jongste culturele erfgoedcel

De kogel is door de kerk: de gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek, Sint-Katelijne-Waver en Duffel richten vanaf 1 januari 2021 de gloednieuwe culturele erfgoedcel Rivier&Land op. Nadat de aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant ingediend werd door IGEMO, besliste de Vlaamse Regering op 9 oktober 2020 over de werkingssubsidies voor de periode 2021-2026. En jawel: het dossier voor dit intergemeentelijke samenwerkingsverband werd goedgekeurd.

Vlaanderen en Brussel kennen al heel wat van die erfgoedcellen en kunststad Mechelen beschikt er eveneens over één. De verdere regio Rivierenland bleef echter op zijn honger zitten… Tot nu dus!

Onze geografisch kleine regio heeft heel wat geschiedenis te bewaren en dat beseffen we maar al te goed. Rivier&Land zal één van de kleinste erfgoedcellen van Vlaanderen zijn, maar die kleine schaal biedt net een groot voordeel: het laat toe in te spelen op de behoeften van onze gemeenten. Ons plan: een hecht erfgoedveld creëren, waarin inspraak en samenwerking hand in hand gaan met innovatie.

Een proces van lange adem

In opdracht van de 5 gemeenten startte IGEMO in 2019 met de nodige voorbereidingen om een nieuwe culturele erfgoedcel op te richten. Deze moest aansluiten bij de reeds bestaande ondersteuning die de IOED (afkorting voor Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst) biedt. Waar de IOED zich richt op onroerend erfgoed (gebouwen, landschappen en archeologie), focust de culturele erfgoedcel zich op roerend en immaterieel erfgoed.
Simpel gezegd: roerend erfgoed betekent alles wat je kan vastnemen en verplaatsen, zoals schilderijen, beeldhouwwerken of gebruiksvoorwerpen. Immaterieel erfgoed gaat over de kennis, gewoonten en praktijken die we willen koesteren en bewaren in onze samenleving.

Aan het ontstaan van Rivier&Land ging een uitgebreid participatieproces vooraf. Er was aandacht voor erfgoedverenigingen en musea, maar ook voor burgers. Zo werden er verschillende lokale erfgoedcafés uitgerold. Ook een nostalgische postkaartencampagne stond op de agenda.

Tradities en verhalen: de hoeksteen van onze samenleving

Verhalen en tradities – denk bijvoorbeeld aan een jaarlijkse stoet of een eeuwenoude legende – zijn een vorm van erfgoed die bewaard moeten blijven voor de toekomst. Die tradities en verhalen leven sterk onder de bevolking. Het is voor Vlaanderen dan ook belangrijk dat de bevolking nauw betrokken is en blijft bij de oprichting en werking van culturele erfgoedcellen. We creëren ook steeds nieuwe tradities, bijvoorbeeld om 20u aan je raam of deur klappen voor de zorgsector in coronatijden.

Contact

Sarah Luyten
Erfgoedcoördinator
sarah.luyten@igemo.be
+32 15 28 38 12
+32 498 08 19 42

Greet Voorhoof
Erfgoedconsulent
greet.voorhoof@igemo.be
+32 15 28 38 19
+32 492 13 17 99

Gerelateerde pagina’s