Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

De SDG’s: samen naar een duurzame planeet

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s) zijn een reeks doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling en vervangen de Milleniumdoelstellingen.

In september 2015 worden de SDG’s formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDG’s, gekoppeld aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen.

Deze doelen, die één en ondeelbaar zijn, reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. De SDGs kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

De SDG’s: in het DNA van IGEMO

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO: de SDG’s staan expliciet vermeld in onze ondernemingsstrategie. IGEMO wil als organisatie dan ook een voorbeeldfunctie opnemen en implementeerde de SDG’s in 2021 daarom structureel binnen de eigen werking. We sloten ons daarvoor aan bij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) en stelden een actieplan op met 15 geplande acties voor het komende werkjaar.

Deze acties speelden in op de verschillende duurzaamheidsthema’s en konden zowel organisatorisch als heel praktisch van aard zijn. Zo zetten we een werkgroep SDG’s binnen onze organisatie op, doken de duurzaamheidsdoelen veel prominenter op in de communicatie van IGEMO en speelden verschillende acties in op een duurzamer personeelsbeleid binnen IGEMO. Ook renovatieprojecten als “Van Thermoscan naar Renofan” of de steunactie voor De Keeting in Mechelen kaderden binnen het SDG-plan.

Aangezien 13 van de 15 acties als succesvol beoordeeld werden (10 was de minimumvereiste) door een onafhankelijke jury van experts, mag IGEMO zich vanaf 2022 ambassadeur van de SDG’s noemen.

Uiteraard stopt ons positief, duurzaam verhaal niet hier. We gaan als organisatie in 2022 verder op het ingeslagen pad. En met succes, een uitmuntende evaluatie van het actieplan voor 2022 zorgt voor een verlenging van het ambassadeurschap!

Wil je met jouw organisatie ook SDG-ambassadeur worden? Check dan https://www.voka.be/vcdo.

IGEMO - SDG - sustainable development goals - duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Contact

Schoutetstraat 2
2800 Mechelen
+32 15 28 50 50
info@igemo.be

Ons onthaal is vrij toegankelijk op weekdagen van 9 tot 17 uur.
(met uitzondering van feestdagen)

ONZE DUURZAME THUIS

Ons nieuwe kantoorgebouw, ingehuldigd in 2019, is een voorbeeld voor lokale besturen en burgers op vlak van innovatie, welzijn en energiezuinigheid. IGEMO is continu op zoek naar manieren, om verdere energetische winsten te boeken. SDG 6 (schoon water en sanitair) en 7 (betaalbare en duurzame energie) inspireren ons in dit opzet.