Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

De SDG’s: samen naar een duurzame planeet

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s) zijn een reeks doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling en vervangen de Milleniumdoelstellingen.

In september 2015 worden de SDG’s formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDG’s, gekoppeld aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen.

Deze doelen, die één en ondeelbaar zijn, reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

De SDGs kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

De SDG’s: in het DNA van IGEMO

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO: de SDG’s staan expliciet vermeld in onze ondernemingsstrategie. IGEMO wil als organisatie dan ook een voorbeeldfunctie opnemen en zal de SDG’s vanaf 2021 structureel implementeren binnen de eigen werking. We sluiten ons daarvoor aan bij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) en stelden een actieplan op met vijftien geplande acties voor het komende werkjaar. Deze acties spelen in op de verschillende duurzaamheidsthema’s en kunnen zowel organisatorisch als heel praktisch van aard zijn. Zo zetten we een werkgroep SDG’s binnen onze organisatie op, zullen de duurzaamheidsdoelen veel prominenter opduiken in de communicatie van IGEMO en spelen verschillende acties in op een duurzamer personeelsbeleid binnen IGEMO. Ook renovatieprojecten als ‘Van Thermoscan naar Renofan’ of de steunactie voor De Keeting in Mechelen kaderen binnen het SDG-plan. Als minstens 10 van de 15 geplande acties als succesvol beoordeeld worden door een onafhankelijke jury van experts, mag IGEMO zich vanaf 2022 ambassadeur van de SDG’s noemen.

Wil je met jouw organisatie ook SDG-ambassadeur worden? Check dan https://www.voka.be/vcdo.

In de loop van 2021 wordt hierover teruggekoppeld mat Voka en eind 2021 worden de inspanningen voorgelegd aan een evaluatiecommissie. Wanneer IGEMO deze uitdaging tot een goed einde gebracht heeft, krijgen we het Charter Duurzaam Ondernemen toegekend en formuleren we nieuwe acties om onze organisatie in 2022 verder te verduurzamen.

IGEMO - SDG - sustainable development goals - duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Contact

IGEMO
Schoutetstraat 2
2800 Mechelen
+32 15 28 50 50
info@igemo.be

ONZE DUURZAME THUIS

Ons nieuwe kantoorgebouw, ingehuldigd in 2019, is een voorbeeld voor lokale besturen en burgers op vlak van innovatie, welzijn en energiezuinigheid. IGEMO is continu op zoek naar manieren, om verdere energetische winsten te boeken. SDG 6 (schoon water en sanitair) en 7 (betaalbare en duurzame energie) inspireren ons in dit opzet.