Kerkenbeleidsplan

Een kerkenbeleidsplan, ondertekend door gemeentebestuur en bisschop, is de grondslag voor het verdere en toekomstige beheer van de parochiekerken. In dit document wordt een standpunt op lange termijn ingenomen over de bestemming van de kerken naar de toekomst toe en de realisatie van deze bestemming. Dit betekent niet dat iedere Vlaamse parochiekerk een neven- of herbestemming krijgt, wel dat er nagedacht wordt over hoe de kerken optimaal behouden en benut kunnen worden. Bij een nevenbestemming krijgt de parochiekerk een extra bestemming maar behoudt het haar liturgische waarde en gewijde grond. Bij een herbestemming wordt de kerk ontwijd en gebruikt voor andere doeleinden zoals een bibliotheek, academie, klimzaal, … 

Wijziging decreet

Door de geplande wijziging van het eredienstendecreet zijn de lokale besturen en kerkbesturen verplicht om over een kerkenbeleidsplan voor alle kerken op het grondgebied te beschikken. In de praktijk betekent dit tegen 2025. Voor hulp omtrent deze verplichting kan het lokale bestuur bij IGEMO terecht, die met de in-house expertise van de IOED IGEMO en de culturele erfgoedcel Rivier&Land de gemeente met raad en daad bijstaat. 

Nieuw platform

Vanuit de visienota her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen werd ook een centraal aanspreekpunt opgericht: het Platform Toekomst Parochiekerken. Het platform is een samenwerking tussen PARCUM en de VVSG, met steun van de Vlaamse overheid. Het Platform functioneert als het aanspreekpunt voor alle vragen rond de toekomst van parochiekerken en biedt diverse vormen van ondersteuning. Als lid van VLINTER, het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse intercommunales en de VVSG, bouwt IGEMO als partner mee aan de uitrol van het platform vanuit de noden van de lokale besturen. 

Contact

Orane Sermeus
Projectmanager erfgoed
orane.sermeus@igemo.be
+32 15 28 60 27
+32 495 33 66 18