Jelle Donders

Geboren en getogen in Hingene, groeide Jelle Donders letterlijk op met een klassiek parcours onder zijn wielen. Als kleine jongen fietste hij dag in, dag uit, met zijn koersfietske door de straten, en voelde hij al heel snel dat hij hiervoor in de wieg was gelegd. Zestien jaar na zijn eerste professionele ritten bij de ‘Dijlespurters Mechelen’ laait de passie voor de koers nog steeds onverminderd hoog op. Jelle licht dan ook graag toe hoe zijn liefde voor de koers vorm kreeg en hoe Hingene daar ook een bijzondere plaats in inneemt. 

Ontdek hier meer over de wielergekte in Hingene.

Ontdek hier meer over de wielerfamilie Robberecht.