Nieuwe subsidielijn voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Voor lokale culturele (erfgoed)actoren en -verenigingen is er vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media een subsidielijn ter beschikking die (kleinere) actoren en lokale besturen financiële ondersteuning biedt om bovenlokale cultuurprojecten te realiseren. De culturele erfgoedcel Rivier&Land kan je met haar expertise ondersteunen bij de opmaak van de subsidieaanvraag alsook bij de uitrol van het project. Concreet kan je tot maximaal 25.000 euro subsidie aanvragen voor een totaalbudget van maximaal 75.000 euro voor het gehele project.

Voorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Je bent een lokaal bestuur of organisatie met rechtspersoon (VZW) die verbonden is aan de kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, lokale cultuurbeleid,… uit Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad. Voor een feitelijke vereniging is dit niet mogelijk;
 • Je ontvangt geen structurele subsidie via het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid én je vraagt bij datzelfde departement Cultuur geen andere subsidie aan voor dit project;
 • Lokale besturen in Rivierenland moeten een intentieverklaring toevoegen waaruit blijkt dat ze zich op bovenlokaal niveau engageren voor cultuur;

Inhoudelijke projectvoorwaarden?

 • Het moet gaan over een cultureel project met duidelijke doelstellingen en een realistische timing en begroting;
 • Het beoogde cultuurproject moet een samenwerking tussen deelsectoren bewerkstelligen (vb. kunsten, cultureel erfgoed, onroerend erfgoed, welzijn, onderwijs,….);
 • Het project overstijgt het lokale niveau en gaat over gemeentegrenzen heen;
 • Het project overstijgt de reguliere (dagdagelijkse) werking van de aanvrager;
 • Het project is nieuw of bevat vernieuwende elementen die uniek zijn voor jou als aanvrager;
 • Het project mag nog niet gestart zijn op moment van het indienen van de aanvraag;
 • De looptijd van het project bedraagt maximaal 1 jaar;
 • Wat je niet kan indienen zijn benefietprojecten, infrastructuur- en bouwprojecten, aankoop of restauratie van cultureel erfgoed en afstudeerprojecten en academisch onderzoek.

Hoe vraag je een projectsubsidie aan?

 • Via webapplicatie KIOSK van de Vlaamse overheid inloggen met je eID. Nieuw in KIOSK? Raadpleeg hier enkele handleidingen om je op weg te zetten.
 • Bij het invullen kan je gebruik maken van dit handig stappenplan.
 • Deadline indienen: Er zijn jaarlijks twee subsidierondes met deadlines 1 maart (voor een start vanaf 1 juli) en 1 september (voor een start vanaf 1 januari).

Ingediend. Wat nu?

 • Na advies van de administratie beslist de Vlaamse minister van Cultuur;
 • Je ontvangt uiterlijk 3,5 maand na indiening nieuws (half juni/half december);
 • Werd je project positief beoordeeld? Dan moet het logo van de Vlaamse overheid steeds vermeld worden;
 • Je ontvangt een voorschot van 90%, tenzij het project minder dan 15.000 euro bedraagt;
 • Hou je facturen steeds bij;
 • De resterende 10% van de subsidie wordt uitbetaald bij indiening van het eindverslag (inclusief financieel verslag) maximaal 3 maanden na afloop van het project.

Heb je nog een vraag, of wil je graag een projectidee met ons afstemmen? Neem gerust contact met ons op! Kijk ook zeker even naar de subsidiepagina van het Departement Cultuur, Jeugd & Media.

Contact

Linsy Raaffels
Erfgoedcoördinator
erfgoed@igemo.be
+32 15 79 82 12
+32 473 19 26 89

Wat is cultureel erfgoed?