Projectsubsidie cultureel erfgoed

Droom jij van een cultureel erfgoedproject? Wil je bijvoorbeeld aan de slag met jouw archiefmateriaal, een tentoonstelling bouwen rond je unieke erfgoedcollectie, een traditie doorgeven, of met verhalen uit je omgeving aan de slag, maar kan je daarvoor nog een financieel duwtje in de rug gebruiken? Dan hebben we goed nieuws! Erfgoedcel Rivier&Land biedt via een projectsubsidie financiële ondersteuning voor cultureel erfgoedprojecten in Bornem, Duffel, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. Je kan tot 2.000 euro subsidie aanvragen voor projecten die inzetten op het bewaren, borgen en/of ontsluiten van cultureel erfgoed.

Laat je inspireren

Ontdek hier interview(s) over voorgaande subsidiedossiers:

VZW Roosendael in Sint-Katelijne-Waver

Genootschap Sint-Margaretha Wintam in Bornem

Voorwaarden

 • De aanvrager is een instelling, organisatie, vereniging , rechtspersoon of natuurlijke persoon met maatschappelijke zetel in het werkingsgebied van Erfgoedcel Rivier&Land. Gemeente- en OCMW-besturen kunnen geen aanspraak maken op deze projectsubsidie;
 • Het project heeft een duidelijke link met roerend* of immaterieel erfgoed**;
 • Het project focust op het bewaren, borgen en/of ontsluiten van cultureel erfgoed;
 • Het project is eenmalig en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden;
 • Het projectgedeelte waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, is nog niet afgewerkt vóór goedkeuring van de subsidie;
 • Het project heeft geen zuiver commercieel doel;
 • De aanvrager ontving in hetzelfde kalenderjaar geen andere projectsubsidies van Erfgoedcel Rivier&Land voor hetzelfde project;
 • Het bedrag dat je per project kan aanvragen is maximaal € 2.000;
 • Het project wordt opgemaakt met een haalbare en realistische timing en begroting.

Hoe vraag je een projectsubsidie aan?

Ingediend. Wat nu?

 • Binnen een week na ontvangst deelt Erfgoedcel Rivier&Land de ontvankelijkheid mee.
 • Uiterlijk 8 weken na het verstrijken van de uiterste indieningdatum, ontvang je antwoord over de eventuele goedkeuring en grootte van de subsidie.
 • Werd je project positief beoordeeld? Dan zien we graag het logo van erfgoedcel Rivier&Land in elke gedrukte en digitale communicatie, in elke publicatie, promotie (brochures, flyers, affiches) en presentatie. Hier rechts kan je het logo downloaden in verschillende formaten.
 • De subsidie wordt uitbetaald na afloop van het project en na goedkeuring van het afrekeningsdossier. Maximum drie maanden na afronding van het project dient de aanvrager het afrekeningsdossier in via erfgoed@igemo.be.

Heb je nog een vraag, of wil je graag een projectidee met ons afstemmen? Neem gerust contact met ons op!

Contact

Linsy Raaffels
Erfgoedcoördinator
erfgoed@igemo.be
+32 15 79 82 12
+32 473 19 26 89

Wat is cultureel erfgoed?

*Roerend erfgoed zijn materiele getuigenissen uit het verleden die makkelijk te verplaatsen zijn zoals schilderijen, meubilair, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, … maar ook foto’s en archiefstukken.

**Immaterieel erfgoed zijn alle niet tastbare gewoontes of gebruiken zoals feesten, liederen, ambachten, rituelen, processies, …

Download logo

Zelf gebruik maken van het logo van de erfgoedcel Rivier&Land?