Toekomst van kerken

Het aantal bezoekers van parochiekerken daalt elk jaar met onafgenomen snelheid. Meer en meer kerken raken in verval. Om hieraan een halt toe te roepen, zullen parochierkerken een nieuwe bestemming moeten krijgen. Het projectbureau ‘Herbestemming kerken’ begeleidt deze trajecten.

De conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ (2011) van minister Geert Bourgeois, geeft opdracht om parochiekerkenplannen op te maken met een toekomstvisie.

Her- of nevenbestemming

Wanneer een kerk een nieuwe bestemming krijgt, wordt er een onderscheid gemaakt tussen her- en nevenbestemming.

  • Herbestemming: de parochiekerk krijgt, na de nodige functionele aanpassingen, een tweede leven. De kerk wordt ontwijdt en wordt een bibliotheek, weeshuis, academie, …
  • Nevenbestemming: de parochiekerk krijgt een extra bestemming, maar behoudt haar liturgische waarde en gewijde grond.

Projectbureau Herbestemming Kerken

Het projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt het traject naar her- of nevenbestemming. Het is een initiatief van de voormalige Vlaamse ministers Bourgeois en Homans, VVSG/Vlinter, Team Vlaams Bouwmeester, PARCUM en Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur. IGEMO is structureel en financieel partner van het projectbureau.

Het projectbureau biedt een breed aanbod aan mogelijkheden om de her- of nevenbestemming van een kerk in te vullen. Zijn suggesties voor een kerkgebouw kwalitatief haalbaar? Zijn de suggesties betaalbaar? De mogelijkheden worden binnen het projectbureau onderzocht en visueel gemaakt. Budgettaire implicaties worden in kaart gebracht en het vervolgtraject geschetst.

In onze regio heeft het projectbureau o.a. de Sint-Amanduskerk in Blaasveld (Willebroek), de O.L.V. Sint-Leodegariuskerk in Bornem en de Sint-Katharinakerk in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) onderzocht.

Projecten

Contact

Sarah Luyten
Erfgoedcoördinator
sarah.luyten@igemo.be
+32 15 28 38 12
+32 498 08 19 42

Gerelateerde pagina’s