FOSSTER

Het FOSSTER-project heeft als doel om in de komende drie jaar de bestaande begeleidings- en ondersteuningsdiensten van de Energiehuizen te bekijken, bundelen en te combineren met goede praktijken uit andere gerelateerde projecten. Op die manier zullen we tot een one-stop-shop-model komen voor verschillende soorten huiseigenaars.

Wat is FOSSTER?

Het FOSSTER-project loopt van eind 2022 tot november 2025 en kadert in het LIFE Clean Energy Transition programma van CINEA. Deze afdeling van de Europese Commissie ondersteunt projecten die bijdragen aan de concrete uitvoering van de Green Deal programma’s en dus toewerken naar een klimaatneutraal Europa. FOSSTER staat voor Vlaamse One Stop Shop voor Energetische Renovatie.

Doel

FOSSTER zal succesvolle bestaande diensten van de deelnemende Energiehuizen samenbrengen met complementaire ondersteuning bij de uitvoering van renovatiewerken en financiële instrumenten. Op die manier kunnen Energiehuizen de huiseigenaren ontlasten en de financiële, technische en administratieve weerstand tegen energierenovatie van woningen aanzienlijk verminderen.

Vijf Energiehuizen in Vlaanderen zullen het FOSSTER-concept testen als onderdeel van hun algemene dienstverlening, zowel in grote steden als in landelijke gebieden. Eens de dienstverlening en de business case gevalideerd zijn, zal het concept worden aangeboden aan alle andere Energiehuizen in Vlaanderen, door ze te integreren in het wettelijk kader.

Het project zal dus een heel concrete uitvoering krijgen en het werkmodel zal zo veel mogelijk gedeeld worden voor een zo groot mogelijk toepassingsgebied. Op die manier kunnen er in Vlaanderen (en later ook daarbuiten) steeds meer renovaties uitgevoerd worden met een groter vertrouwen en minder (al dan niet financiële) obstakels, die daarenboven ook meer diepgaande verbeteringen van het huizenbestand tot gevolg hebben. Zo dragen we bij aan de doelstellingen van de Green Deal, waarin onze woningen steeds minder CO² zullen uitstoten en we dus kunnen denken aan een energie neutrale toekomst.

Partners

FOSSTER is een samenwerking van Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, Intercommunale Leiedal, IGEMO – Streekintercommunale – Wonen en energie, Energiehuis WVI – West Vlaanderen in Beweging, Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparingsfonds Antwerpen, Kamp C – Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, Energiehuis W13 – Wonen en energie, Stad Mechelen – Mechelen klimaatneutraal en Antwerp Management School.

FOSSTER wordt gefinancierd door het LIFE-programma van de EU.

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. Met deze actie dragen we bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Pictogram van SDG betaalbare en duurzame energie Pictogram van SDG duurzame steden en gemeenschappen Pictogram van SDG klimaatactie

Contact

Ivan Van Elst
Projectmanager
ivan.vanelst@igemo.be
+32 15 79 82 14
+32 470 24 90 24