MM – Mobility Makers

Mobility Makers is een project rond duurzame mobiliteit binnen het programma Interreg North Sea, Prioriteit 2: “A green transition in the North Sea Region”. Het project loopt van 1 november 2023 tot 30 oktober 2027 (48 maanden). IGEMO voert in Regio Rivierenland een pilot uit waarbij we bewoners ondersteuning bieden om de overstap te maken naar een meer duurzame mobiliteit, onder de vorm van advies, praktische ondersteuning, probeerformules etc.

Buiten de steden ligt duurzame mobiliteit moeilijk

In voorstedelijke en landelijke gebieden van het Noordzeegebied blijkt het aandeel van duurzame mobiliteit maar moeizaam te groeien. Terwijl bekende beleidsinstrumenten succesvol zijn gebleken in stedelijke omgevingen, blijft duurzame mobiliteit in dorpen, buitenwijken en landelijke gebieden achterop lopen. Het beperkte aanbod van openbaar vervoer en van deelmobiliteit leidt tot een sterke afhankelijkheid van privéwagens, wat bijdraagt aan negatieve gevolgen voor klimaatverandering, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en beperktere toegang tot gezondheidsdiensten, arbeids- en opleidingskansen. Om die zaken aan te pakken is er nood aan een veelzijdige aanpak die duurzame mobiliteitsoplossingen afstemt op de specifieke behoeften en kenmerken van voorstedelijke en landelijke gemeenschappen binnen de Noordzeeregio.

Focus op mobiliteitsgedrag en noden

Interreg-projecten, zoals MOVE en SHARE-North, leverden al aanzienlijke inspanningen om duurzame mobiliteitsmaatregelen te nemen die geschikt zijn voor het Noordzeegebied (bijv. autodelen, fietsdelen, mobiliteitshubs, bedrijfsondersteuning), Toch blijft het moeilijk om de aanvaarding daarvan te vergroten. Steeds meer wordt duidelijk dat beleidsmakers, naast infrastructuur en het voorzien in vervoermiddelen, ook de vraagzijde moeten aanpakken (mobiliteitsgedrag, gewoonten en houdingen ten opzichte van autogebruik). Op die manier kunnen ze prioriteit geven aan wat reizigers of weggebruikers echt nodig hebben en kunnen ze de beperkte middelen investeren in de meest relevante diensten.

Begrijpen – beïnvloeden – leren

Met dit project streven we ernaar in te spelen op de behoeften van gebruikers en hen te stimuleren hun dagelijkse mobiliteitspraktijken (of percepties daarvan) te veranderen. Door pilots te uit te voeren in elf living labs, gaan we:

  • ​Hun gebruik van mobiliteitsoplossingen zoals openbaar vervoer, fietsen, infrastructuur uiteenrafelen, samen met voorwaarden zoals prijsstelling en dienstregelingen. Ook de behoeften van niet-gebruikers van bepaalde mobiliteitsoplossingen proberen we te begrijpen.
  • Reisgedrag sturen en vormgeven via interventies, gebaseerd op gedragsveranderingsmenu’s, terwijl we bouwstenen voor de nieuwe mobiliteitsmixen testen en evalueren.
  • Het proces stroomlijnen om andere lokale en regionale autoriteiten te laten zien wat beschikbaar is, wat kan worden gedaan en welke veranderingen plaatsvinden. Dit voedt strategieën en tools die besluitvormers helpen bij het implementeren van passend beleid.

In Regio Rivierenland

Voor IGEMO ligt de klemtoon op het vertalen van het concept Mobiliteitsmanagement naar doelgroepen van bewoners in Regio Rivierenland. Daarbij denken we onder meer aan het uitbreiden van de dienstverlening die nu binnen Stekr aangeboden wordt, naar vragen en ondersteuning voor duurzame mobiliteit. Bovendien zouden we graag een proefaanbod opzetten voor deelwagens, elektrische fietsen en andere alternatieven, zodat bewoners dat een keer kunnen uitproberen. Verder willen we onderzoeken hoe we ook in de planningsfase van woonprojecten meer aandacht kunnen hebben voor duurzame mobiliteit.

Leidende partner

IGEMO is in dit project de leidende partner. Dat betekent dat IGEMO de 15 projectpartners aanstuurt. Dit is de eerste keer dat IGEMO deze rol opneemt. Deze rol laat toe om Regio Rivierenland op het Europese toneel een meer prominente plaats te geven.

Looptijd: november 2023 – oktober 2027
Subsidieprogramma: Interreg Noord-Zee Regio

Contact

Pieter Dresselaers
Deskundige Mobiliteit
pieter.dresselaers@igemo.be
+32 15 28 65 85
+32 489 69 78 68

Europese vlag