NEAR (NEw sociAl seRvices)

Doel

Vanaf 2023 wil NEAR regio’s ondersteunen bij het ontwikkelen of verbeteren van persoonsgerichte, gemeenschapsgebonden sociale modellen, zowel op vlak van de persoon (maximale ontwikkeling van hun kwaliteiten)) als in hun sociaal weefsel (de ondersteuning die de persoon ontvangt). Het gebruik van deze nieuwe modellen impliceert een verandering in de professionele praktijk, van een rol van expert naar een rol van begeleiding, ondersteuning en motivatie. NEAR zal, door uitwisseling van ervaringen, benaderingen en methodologieën identificeren die deze verandering vergemakkelijken en wil deze nieuwe methodes uitrollen bij de opleiding van sociale dienstverleners.

Er zal een innovatieve projectaanpak worden georganiseerd rond 5 partner meetings gewijd aan de verschillende uitdagingen waarmee de modelverandering te maken heeft, waarbij ’20 cases of best practices’ uit 4 verschillende regio’s van Spanje, Tsjechië, Finland, België en de nationale ervaring van Italië inbreng bieden. Studiebezoeken laten zien hoe methodes in de praktijk worden toegepast.

Rol IGEMO

Naast een integraal partnerschap neemt IGEMO hierin, voor de eerste keer, de rol van communicatiepartner op. Dat betekent concreet dat IGEMO instaat voor de communicatie van het project via sociale media, persberichten maar ook de grafische opmaak van communicatiemiddelen en dergelijke meer.

Partners

NEAR is een samenwerking van de regionale overheid van Navarra (Spanje), Association of Social Services Providers Czech Republic (Tsjechië), Päijät-Häme Joint Authority for Health and Wellbeing (Finland), LAB University of Applied Science (Finland), Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (Italië), en IGEMO.

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. Met deze actie dragen we bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De sustainable development goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde NatiesDe sustainable development goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde NatiesDe sustainable development goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde NatiesDe sustainable development goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Contact

Koen Huyberechts
Projectmanager
koen.huyberechts@igemo.be
+32 15 79 39 81
+32 493 03 10 45