SUPRA

SUPRA staat voor Speed UP Renovation through Accompaniment. Het doel van dit project is om de renovatiegraad in de regio te verhogen door huishoudens te begeleiden bij hun energetische renovaties. Uit ervaring blijkt dat wanneer huishoudens een renovatiecoach onder de arm nemen die hen o.m. bijstaat in de aanvraag van offertes, het opmaken van een stappenplan en de opvolging van de werken, het budget en de premies, ze sneller geneigd zijn een renovatietraject te starten. 

Het project is een samenwerkingsverband tussen IGEMO, de Zuid-West-Vlaamse Intercommunale Leiedal en Stad Gent. De gezamenlijke inspanning moet resulteren in een verminderde CO2-uitstoot van 5.510 ton per jaar, terwijl ook de werkgelegenheid in de bouwsector een boost moet krijgen. IGEMO doet dit middels de dienstverlening Stekr. 

Dankzij de middelen van SUPRA beoogt Stekr een kleine duizend gezinnen (925) te kunnen begeleiden in de Mechelse regio. De ambities van SUPRA kaderen binnen de Europese, de Vlaamse en de lokale beleidsplannen. Alle deelnemende steden en gemeenten van SUPRA ondertekenden het Burgemeestersconvenant, dat hen bindt aan een verminderde CO2-uitstoot van 40% tegen 2030. 

Berlaar, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Puurs-Sint-Amands en Willebroek maken op dit moment deel uit van het SUPRA-project.

Looptijd: april 2021 – maart 2024
Subsidieprogramma: ELENA / Horizon 2020

Peter De Bruyne, algemeen directeur van IGEMO, staat helemaal rechts op deze foto.
Hij poseert trots met de andere sprekers van de persconferentie van 29 april 2021, die de officiële kick-off van het SUPRA-project betekende: Wout Maddens (voorzitter intercommunale Leiedal), Kris Peeters (vicepresident van de Europese Investeringsbank), Filip Van Haverbeke (algemeen directeur intercommunale Leiedal), Bart Somers (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen) en Tine Heyse (Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Internationale Solidariteit voor Stad Gent).

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. Met deze actie dragen we bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Pictogram van SDG betaalbare en duurzame energie Pictogram van SDG duurzame steden en gemeenschappen Pictogram van SDG klimaatactie