Na het beëindigen van de bodemsanering en van de eventuele nazorg na de bodemsanering, heeft 3M voldaan aan de verplichtingen in het kader van het Bodemdecreet. Op de bepalingen van het Sitebesluit staat echter geen einddatum. De aansprakelijkheid voor de verontreiniging die 3M veroorzaakt heeft wordt geregeld door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.