Afgegraven grond wordt direct afgevoerd of tijdelijk opgeslagen. Daartoe worden tijdelijke opslagplaatsen ingericht die ruimte bieden voor zowel de afgegraven grond als voor de propere aanvoergrond. Deze tijdelijke opslagplaatsen zullen, op de te saneren site, maar zo ver mogelijk van de meeste woningen worden geplaatst en dicht bij de werfweg van de Oosterweelwerken.

De grond zal daarbij steeds afgedekt worden zodat er niets zal worden weggespoeld of weggeblazen.