De milieuregelgeving zorgt ervoor dat het ontstaan van verontreiniging zo goed als mogelijk wordt voorkomen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen leiden tot gewijzigde normen. Het Bodemdecreet zorgt ervoor dat de veroorzaker aangesproken kan worden voor de verontreiniging die hij heeft doen ontstaan. Het risico op bodemverontreiniging volledig vermijden kan niet maar de veroorzaker kan hiervoor wel aangesproken worden.