Mede hiervoor wordt er een draaiboek opgemaakt met onder andere een stofbeheersplan, wat u hier kunt vinden.