De sanering moet worden uitgevoerd volgens het goedgekeurde bodemsaneringsproject.