De no regret-maatregelen geven advies over hoe best omgegaan wordt met groenafval in afwachting van de bodemsanering.