3M heeft aangekondigd dat het de productie van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zal beëindigen tegen eind 2025 en ernaar zal streven om tegen eind 2025 het gebruik van PFAS in de volledige productportefeuille te stoppen.

3M zal zijn verplichtingen inzake verantwoord waterbeheer blijven nakomen. Net als de sanering van PFOA en PFOS op bepaalde locaties waar we deze materialen hebben geproduceerd of geloosd.

Bij 3M blijven we ons inzetten om onze emissiebronnen van PFAS te herleiden tot een minimum. Daarvoor maken we niet alleen gebruik van de meest recente technieken maar blijven we ook continu naar nieuwe oplossingen zoeken. Het monitoren en meten van PFAS-emissies wordt door een erkend geaccrediteerd labo uitgevoerd. Het doel van accreditatie is bewaking van de kwaliteit en de uitvoering van metingen. 3M meldt vervolgens de emissiewaarden aan de relevante autoriteiten. Rapporten met de emissiewaarden die zijn overgemaakt aan de autoriteiten vindt u hier.