Uit de beschrijvende bodemonderzoeken zal blijken hoe ver de verontreiniging zich heeft verspreid. De eigenaars van gronden die opgenomen worden in een bodemonderzoek, worden hiervan door de OVAM op de hoogte gebracht door een bodemattest. De stand van zaken van de bodemonderzoeken wordt aangegeven op de OVAM-website (https://ovam.vlaanderen.be/3m-dossier-zwijndrecht). Wanneer er grond wordt aangevoerd dan zijn de regels van grondverzet van toepassing. Als de grond afkomstig is van een grotere afgraving (>250m³) dan moeten er gegevens van de aangevoerde grond voorhanden zijn. Is het afkomstig van kleinere afgravingen, dan kan de ontvanger wel vragen dat er nodige controlemetingen vooraf voorhanden zijn.