Dit is afhankelijk van de aanleg van de ontsluitingsweg. Van zodra de ontsluitingsweg in gebruik genomen is, kan begonnen worden met de aanleg van de tijdelijke werfinrichting en de tijdelijke opslagplaats (TOP). De duurtijd voor de aanleg van de ontsluitingsweg en de opbouw van een tijdelijke werfinrichting en TOP is geschat op circa 4 à 5 maanden. Zie ook deze link.