Dieren kunnen de tuin niet betreden tijdens de ontgravings- aanvullings- en herstelwerken. Afhankelijk van de individuele situatie kan het volgende voorzien worden:

  • Opvang van kleine huisdieren kan indien gewenst in een kennel gebeuren. 3M zal de kosten voor het verblijf in de kennel op zich nemen. Het is aan de bewoner zelf om het huisdier naar de kennel te brengen en op te halen.
  • Voor de opvang voor grotere dieren (zoals bv. pony, vee, paarden,…) en pluimvee zal 3M in overleg met de eigenaar een regeling uitwerken, inclusief transport. Dit kan bijvoorbeeld het onderbrengen van de dieren in een manege zijn, of door het huren van een weide met stal, of een andere oplossing op maat van de bewoner. Indien gedurende de tijdelijke oplossing de dieren gevoed en verzorgd moeten worden, is het wel aan de eigenaar zelf het dier te blijven verzorgen.