De no regret-maatregelen geven advies over hoe best omgegaan wordt met grondwater in afwachting van de bodemsanering.