Het stormweer en de stevige windvlagen van afgelopen week eisten hun tol, ook bij de Tisseltse Tegelfabriek in Willebroek. Op 18 januari kreeg IGEMO melding van de gedeeltelijke instorting van het dak van de Tegelfabriek. Hierop werd direct een stabiliteitsingenieur aangesteld voor bijkomend onderzoek. Daaruit blijkt dat dringende sloopwerken nodig zijn. De dakstructuur is dermate onstabiel dat een verdere instorting dreigt met gevaar voor omwonenden en passanten.

Directe actie

Met het advies van de stabiliteitsingenieur werd contact opgenomen met de gemeente Willebroek en alle nodige informatie gedeeld. “Gezien de instabiliteit van de structuren heeft gemeente Willebroek daarop beslist over te gaan tot het nemen van een burgemeestersbesluit” zegt Eddy Bevers, burgemeester van Willebroek. “Dat besluit bepaalt dat IGEMO omwille van acuut gevaar voor omwonenden en passanten met spoed dient over te gaan tot sloop van de delen van de Tegelfabriek die onstabiel zijn. Deze beslissing zal vandaag nog uitgehangen worden.”

De delen van de Tegelfabriek die deel uitmaken van de bescherming opgelegd door het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) en Inspectie Onroerend Erfgoed (IOE) worden behouden en werden in een vorige fase met instandhoudingswerken ondersteund en gevrijwaard. Dit in afwachting van het herbestemmingsonderzoek.

IGEMO zal nu met de hoogste prioriteit, samen met het adviserende stabiliteitsbureau en het aangestelde ontwerpteam, werk maken van een plan van aanpak om deze sloop op de kortst mogelijke termijn te realiseren. Ook engageren we ons om de buurtbewoners duidelijk te informeren over dit onvoorziene maar noodzakelijke traject.

Onveranderde ambitie

Ondanks deze veranderde omstandigheden blijft de ambitie van IGEMO evenwel onveranderd: we engageren ons voor de volle 100% om deze site nieuw leven in te blazen en op te waarderen. IGEMO wil van de Tegelfabriek een plaats maken waar verleden en heden elkaar ontmoeten, samen met de gemeente Willebroek. Het doel: een plek creëren, waar het fijn wonen is én waar tegels een deel uitmaken van het dagelijkse leven.